torsdag 13 oktober 2011

1 Mack

Alexander den Store erövrar större delen av världen och hans rike delas. Tyrannen Antiochos IV Epifanes (kung i seleukidriket) söker förgöra judendomen men mackabeerna sätter sig i hjältemodigt motvärn. Mackabeerupproret 167 f.kr. startade när Antiochos plundrade Jerusalem och ställde upp ett altare till den grekiske guden Zeus i Jerusalems tempel och han förbjöd judiska seder som offer, sabbat och omskärelse (jmför dagens Humanisterna).

MATTATHIAS
En präst i Modeim; Mattathias, blir den tändande gnistan till det judiska upproret. Kungens ämbetsman tvingar stadens invånare att offra på avgudaaltaret och erbjuder Mattathias att offra först. Han vägrar under högljudda protester. När en annan av stadens judar går med på att offra dödas han tillsammans med den syriske ämbetsmannen av Mattathias och upproret startar under ledning av prästen (som strax dör) och hans fem söner.

JUDAS MACKABEOS
Mattathias son Judas Mackabeos (hammaren) blir upprorsledaren och lyckas 164 f Kr driva två syriska arméer på flykten (kap 4) vilket gör att många judar följer honom. Under Judas segerfirande instiftas Chanukka (4:36) som än idag firas bland judarna. Lite senare återintar fiendetrupperna templet (6:28) och Judas dödas (9:18)!

JONATAN OCH SIMON
Mattathias hade fyra ytterligare söner, varav Simon Thassi och Jonathan Apfus var de mest framstående och återinförde den judiska kulten i hela landet. Under Simon blir landet självständigt och Simon blir överstepräst, fältherre och landets domare (13:41). Under en tid därefter upplevde judarna en viss frihet (tills år 63 f.Kr. då landet blev en lydstat under romarriket), även om tiden präglades av interna maktkamper. Simon dödas av sin svärson och Johannes Simons son övertar ledningen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar