torsdag 13 oktober 2011

Uppenbarelseboken

Bibelns mest svårförstådda och därmed mest missförstådda bok kommer sist (även dess kanonifierande kom sist)! En mer visionär, poetisk eller mystisk bok får man leta efter! Har då jag lyckats tolka den rätt? Nej, men jag har sett så många feltolkningar att jag tro mig kunna ge några råd för att bättre förstå den! Fem böcker har jag ffa använt här; Upp, Katekesen, Hahn; Kreeft och Giertz kommentar!

7 UPP-MANINGAR
Första rådet är att läsa den i dess kontext. Dess symbolik är judisk (Giertz nämner 350 GT-anspelningar) och urkristen (eukaristisk) och himmelskt liturgisk!

Det andra rådet är att ta den för vad den är; ”Detta är Jesu Kristi uppenbarelse... vad som snart skall ske” (Upp 1:1). Här ses den ärorika Kristus (inte evangeliernas Jesus som är den mer lidande mänskliga dito) som ska komma åter!

Det tredje rådet är att söka tröst i denna bok. Den verkar vara skriven under förföljelse och är ett kärleksbrev till den Kyrka som ska besegra världen (snarast världen är skapad för denna Kyrka)! Det är ingen bok för att skrämma folk till Kristus; utan budskapet är att det finns en andlig strid och segraren är redan krönt!

Det fjärde rådet är att inte läsa in dina åsikter eller din världsbild i texten (eisegetik) utan exegetiskt lägga ut texten och jämföra GT och NT med denna skrift.

Det femte rådet är att vara försiktig med symboltolkningarna. Många symboler är svåra eller omöjliga att tyda (t.ex, 9:16; 11:3). Dock syns det ganska snabbt att det finns en parallelism mellan det goda och onda; treenigheten har sin motsvarighet av draken; vilddjuret och den falske profeten (se längst ner), vidare har Kyrkan/Maria/”Kristi brud” (7:9; 19:7; 21:9 och 22:17) en motsvarighet i den babylonska Skökan! Symbolerna 7 (heligt); 10 (världsligt) och 12 (apostoliskt) återkommer också!

Det sjätte rådet är att aldrig använda boken för att beräkna när Jesus kommer åter. För Upp är inte kronologisk och siffrorna är symboliska (inte bokstavliga) och Matt 24:39 varnar för sådant förfarande! ”Those who don’t learn from the past are condemned to write end-times books”, säger Steve Dennie!

Det sjunde rådet är att se på det krönta lammet (som ser ut att vara slaktad) och Hans himmelska måltid (19:9) som just vad det verkar vara. Upp 1:10 är nyckeln, då ”Herrens Dag” är just Mässans dag och Kristus är dess centrum (v.13ff); därefter följer 7 brev (ordets liturgi, men även kap 5-11 som behandlar bokrullar och Ordet) och sedan öppnas dörren till himlen (4:1) och den himmelska måltidens (eukaristins) liturgi, med klimax i de 7 bägarna/skålarna (kap 16)!

UPPSTÅNDELSEN
Kristus finns närvarande i hela Upp; se från 1:13ff till 4:2.8f; 5:5.12; 6:1.3.5.7.9.12.16; 7:9; 8:1; 11:15; 12:5.11; 13:8; 14:1; 15:3; 17:14; 19:11-16; 20:4.11; 21:5f.22f och 22:3ff! Just därför kan inte små avsnitt tolkas utanför detta centrum (t.ex. milleniet är i 20:4 ett samregerande med Kristus)! Inkarnationen (kap 12) och korsfästelsen (11:8) finns med och allt verkar handla om Honom (t.ex. kap 11 kan ses som en snabbgenomgång av GT, med Mose och Elia som de 2 vittnena)!

Uppenbarelseboken är svår, inte minst för att den i långa stycken är liturgisk och skildrar en himmelsk måltid. Liturgin kommer från grekiskans ”leitougia” (se Apg 13:2 och Hebr 8:2, 6) som betyder offentligt verk. Liturgi förenar nutid med evighet, himlen sammansmälts med jorden och denna himmelska lek kan vara svår att förstå och det kan ta mer än ett helt liv att förstå Kyrkans liturgi. Men (p)å andra sidan har vi då en evighet på oss. Vördnaden, heligheten och Guds närvaro kan dock alla känna och förstå från första mässan. Därför är det bästa sättet att lära känna Kyrkan, Kristus och Upp att börja delta i mässans mysterium. Mässan (eu-charis=god-nåd) och Skriften (eu-angelion=gott-budskap) hänger djupt samman, ty den gode, nådefulle, uppenbarade Kristus är allts centrum!

UPPENBAR LITURGIK
Varför är Upp liturgisk? Biskoparna i VII säger i Det kristna livets källor, s61; ”I den jordiska liturgin får vi en försmak av den himmelska...där Kristus sitter på Guds högra sida och utför sin prästeliga tjänst...” (jmf med www.katekesen.se 1089f; 1136ff och 2642f)! Hahn (s 116f) listar några punkter som är särskilt intressanta (jag återger dem inte exakt som Hahn):

Upp-sättningen
Söndagen 1:10
översteprästen Kristus 1:13
allmänt prästadöme 1:6 och 20:6
präster (äldste=presby'teros) 4:4; 11:16; 14:3 och 19:4
ämbetsskrudar 1:13; 3:5.18; 4:4; 6:11; 7:9ff; 15:6 och 19:8.13
vigda celibatärer 14:4
Maria 11:19-12:6, 13ff
helgon och änglars förmedling 5:8; 6:9f; 8:3f; 12:7

korstecknet
(hebr ”tav”) 7:3; 9:4; 14:1 och 22:4
falla ner (knäfall) 4:10; 7:11
dopvatten kanske i 4:6 men se 22:17
”orgeln” (förr var det harpor och trumpeter) 1:10; 4:1; 5:8; 8:6ff; 11:15; 14:2; 15:2 och 18:22
guld bl.a. 1:12f; 8:3; 14:14; 21:18, 21
ånger, omvändelse kap 2-3

Upp-läst/Ordets liturgi
skriftsvärdet 1:16 (jmf Ef 6:17; Hebr 4:12)
skriftrullen 5:1
evangelisterna 4:7 (dessa fyra varelser symboliseras traditionellt ev)
Uppläsningar kap 2-3; 5 och 10:2ff
Upp-sjungen/liturgisk sång 4:8ff; 5:9ff; 7:10ff och 19:1ff
begrundan, kontemplation 8:1

Upp-mätt/Eukaristisk liturgi (eukaristi nämns 4:9b och 7:12b, mätt blir man först av den himmelska - inte den jordiska - eukaristin, men mäta nämns i 21:15)
offertorium 21:24
rökelse 5:8; 8:3ff och 15:8
altare 6:9; 8:3f; 9:13; 11:1 och 14:18 (koppling t. reliker i altaret 6:9)
lampställ, menorah 1:12 och 2:5
upplyft era hjärtan 1:10; 4:1f och 11:12
Helig, helig, helig 4:8 (jmf Jes 6:1ff)
Gloria 15:3f
hallelujah 19:1.3.4 och 6
hostian 2:1
det slaktade lammet 5:6.9c.12a och 13:8
kalk 15:7; kap 16 och 21:9
vin (ofta vredesvin men dock...) 6:6; 14:10, 19f; 16:19; 17:2c; 18:3.13; 19:15
vatten 22:1.17c
lammets bröllopsmåltid 3:20; 19:9.17
läkemedel för folket 2:7c och 22:2
Amen 19:4 och 22:20

Upp-lyst
tabernakel (hostiaboning=där Gud bor=tält="skene") 13:6c; 15:5c; 21:3 (jmf Matt 17:4 och Joh 1:14)
evig lykta 21:23 (jmf 3 Mos 24:4)

NÅGRA AVSLUTANDE UPPLÖSNINGAR
UPPEN-VARELSER
De vilddjur som finns i Upp har varit föremål för stor uppståndelse. Tänk på att sätta in dem i det liturgiska skelettet (och en uppenbar 7 delning som i sin tur ofta består av sju delar var) som bär upp boken, ty de uppkommer efter stora liturgiska händelser. Så vad är det för odjur som härjar i Upp? Det första vilddjuret stiger upp ur havet (efter inkarnationens kap 12) med sju huvud och tio horn (jmf Dan 7, som symboliserar 4 imperier); vilket symboliserar korrupt makt, som den fått av draken (13:4)! Det är självklart att dåtidens kristna tänkte på Romarriket när de läste detta, men troligtvis symboliserar vilddjuret alla korrupta system!

Det andra är djur likt ett lamm med 2 horn, med drakspråk (13:11)! Detta verkar mer symbolisera en korrupt prästlig överhöghet (kanske judisk eller romersk); alltså en falsk profet! Vad betyder då 666? Ingen vet, men kanske Nero eller Domitianus eller 1 Kung 10:14 eller att 6 bara är steget efter 7 (heligt)!

För Skökan och Babylon, som placeras efter de sju bägarnas utömmande (kap 16). se vidare här!

UPP OCH NER
Det finns en oerhörd kontinuitet mellan de första kapitlen och de sista i skriften. Först bör vi koppla ihop striderna i Upp 11-12 med 1 Mos 3. I begynnelsen finns en orm (nahash) vilken återkommer - som orm och drake - i t.ex. Jes 27:1, samt som en drake (att det är satan/djävulen är uppenbart) i Upp 12. I begynnelsen finns också en kvinna och en son. Att dessa personer finns där - i begynnelsen och i änden - bör betyda att den personliga individuella tolkningen - Kristus/Maria/Draken - av dessa kapitel bör vara mest trolig. Draken besegras; döden och ondskan försvinner och Gud blir allt i alla.

Livets träd; vatten och Guds närvaro finns också där i 1 Mos 2 och Upp 22! Men trädgården har blivit en helig stad (utan templet=då Kristus/Maria är där) och Gud har torkat alla tårar (21:4)!

"Marana ta": vår Herre, kom!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar