onsdag 12 oktober 2011

Himlen


Sista delen om läran (DEL 1 av KKK) handlar om himlen! Så här sammanfattas katekeserna (lk 202-216 eller KKK 988-1060) över ämnet: och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv" från TB!

Vad är det eviga livet?


Efter döden döms du och då börjar evigheten (utan ände). Evig fördömelse når endast de som dör i fasthållande av dödssynd; "Att dö i dödssynd utan att ha tagit emot Guds barmhärtiga kärlek betyder att förbli skild från honom för alltid genom vårt eget fria val." (KKK 1033)! "Kyrkan ber att ingen skall gå förlorad; "Herre tillåt inte att jag någonsin skiljs från dig" (KKK 1058)! En salig själ (med tron, hoppet och kärleken utlevd i fullhet) når då den himmelska saligheten! För dem mitt emellan vänta skärseldens himmelska förgård!

Är saligheten sockersött långtråkigt himmelsrosa eller himmelsblått som bara naiva människor längtar till…?
Vad himlen är, blir för oss svårt att beskriva eller porträttera! För skapande och skadade människor är det alltid lättare att beskriva ont än gott. Så först får vi börja i, ”via negativa”, alltså vad himlen inte är.Gud är inte en uråldrig gubbe sittande på ett rosa moln, högt uppe i det blå. Det är inte en långtråkig oändlig stillastående tid, där vi i evighet skrider klädda i samma vita särkar och sjunger treackordssånger som projiceras på en jättegigantisk vit duk.1 Det blir - i evighet - aldrig tråkigt att fullkomligt förstå dig själv, alla andra och Gud?

Varför behövs det en himmel?
För att som Kreeft beskrivit det; a) döden är ett onaturligt avbrott. Alla som stått vid en grav, vet den smärta och känsla av oersättlighet som döden ger. Döden är en tjuv och en främling. Den är något fullständigt vidrigt i förhållande till hur vi upplever livet. Alla kulturer - undantaget senaste 50 årens svenska - har trott att det finns något efter döden, endast så får livet mening! b) Eftersom vi människor inte förstår oss själva eller andra eller Gud; måste det finnas något mer. I himlen förstår vi - genom Gud och andra personer - oss själva, alla andra och Gud själv. c) Utan himlen finns det ingen grund för etiken. Om evigheten inte finns, kommer inte dina handlingar ha betydelse. Om livet är ”en onaturlig parantes i en för övrigt kall kosmisk natt (Schein) då är du till för att suga ut det ”gottaste”! Satsa på egoismen! Om vi däremot är skapade för gemenskap i evighet finns skäl att bry sig redan här, därför att rättvisa kommer att skipas. d) Vi behöver en kropp och en själ tillsammans och detta är himlen. Om döden skiljer kropp och själ och endast själen svävar vidare så finns det ingen mening med himlen. Gud har skapat människan till Guds avbild och då måste kroppen ha betydelse. Gud kan inte förkasta sitt verk. Kärlek dödar inte, utan övervinner och förädlar allt, t.o.m. ondskan! Felix Culpa! e) Kärleken - som finns överallt - måste få kunna uttryckas bättre. Vi har en känsla för skönhet, härlighet, förvåning, häpenhet, skapande, upptäckssinne som aldrig fullt ut kan få utvecklas på jorden. Vi behöver mer passion, energi, förståelse och samverkan. Vi kan aldrig bli klara! Allt måste få fullbordas i en evighet, annars är våra nedlagda behov ett slumpens meningslösa gyckel. Men om Gud är kärlek kommer han inte att förgöra historien. Kärlek förgör inte! Det kan Han inte. f) Vi har en evighetslängtan. All vår längtan kan tillfredställas av ett objekt; mat, dryck, vänskap, sex, intimitet o.s.v.. Därmed finns också evigheten, eftersom vi längtar efter den.

Kommer vi uppstå köttsligen?
Ja! "Köttet är frälsningens gångjärn" (Tertullianus ifrån lk202)! Våra dödliga kroppar kommer återta livet, när Kristus kommer i härlighet! Död är skiljsmässa mellan själ och kropp! Vid domens dag återförenas de igen - i en förhärligad kropp - lik Jesus! Kristendomen är på detta sätt oerhört materialistisk! Gud blev människa (och är det än, medan ren ondska är helt okroppslig), så att vi ska få delaktighet av gudomlig natur (inte bli mindre, utan få mer)! Materien är heliggjord, se vidare i DEL 2!

Hur är det i himlen?
Himlen är den slutgiltiga plats, där människans djupaste längtan förverkligas. För evigt ska vi leva med Gud i fullkomlig glädje och skåda Honom ansikte mot ansikte i gemenskap med alla heliga;
”Vi tror att hela skaran av dem som samlats kring Jesus och Maria utgör kyrkan i himlen. Där ser de i den eviga saligheten Gud sådan han är och där har de i skiftande omfattning med de heliga änglarna del i det gudomliga herravälde som utövas av Kristus i härlighet. De ber för oss och kommer vår svaghet till hjälp med sin broderliga omsorg." (KKK 1053)
Jag tror att sentida svensk kristenhet ofta flytt från vår världen (eskapism), när de tänker sig himlen. Människor är skapade för det jordiska - med kropp och själ - och för relationer, för att njuta, skapa och skratta (Alltså är Tolkiens Hobsala eller Vatttnadal eller C.S. Lewis Narnia; bra symboler). Kapitel dels i början (1 Mos 1-3) och dels i slutet av Bibeln (Upp 19-21) bör studeras. Dessa bibelställen har en kontinuitet i träd, flod, läkedom, godhet, glädje osv (se KKK 1044) och en kontrast i att vi ska leva i Guds närvaro, där Han själv torkar våra tårar efter all den ondska och det lidande vi upplevt. Fler kontraster är att det är en stad vi ska leva i och inte en trädgård och att det destruktiva kunskapsäppleätandet är ersatt med en himmelsk bröllopsmåltid (som eukaristin förebådar)!

Vad betyder en ny jord och en ny himmel?
Gud kommer återställa allt och faktiskt göra något bättre; nyskapa (2 Petr 3:13 och Upp 21:1)! Gud skapar, djävulen förstör! Gud vinner, genom att besegra honom på hemmaplanen, med att dö! Gud blir med dödliga sår och besegrar så dödens herre! Till slut kommer Gud omvandla allt! Nära Gud finns inte ondska och Gud älskar att skapa (titta ut i stjärnvärlden eller ner i havsdjupen)! Så vi ska vänta som en gravid; ta hand om det materiella, för snart kommer allt förvandlas! Hur det blir har vi ingen exakt kunskap om (precis som ingen vet hur livet ändras FÖRE första barnet); men fantisera, dröm och spekulera! Vår värld är så tråkig och reduktionistisk fattig! Fantasilöshet är inte en gudslikhet! Guds avbild = vi; är inte en mask, utan någonting otroligt vackert och djupt skimmrande. Så när du idag står inför en människa av kött och blod, ta av dig skorna och böj ditt hjärta i vördnad, ty du står på helig mark… Får du en människa att inse hennes värdighet, så kan också samtalet börja, som kommer fortgå i evighet! Vi är evighetsvarelser, oändligt värdefulla! De som inser det, blir kristna! "Då kommer himlen till jorden, schalalalalaaa" (som vi sjöng i Söndagsskolan)!
Välsignad vare Gud i evigheters evighet; ty från Honom har allt kommit, får vi genom Honom allt och i Honom kommer allt förvandlas! Amen!
Får vi spekulera i hur det blir i himlen?
Jag tror det är nyttigt! Tänk dig själv; långa korridorer med teologiska klassiker2, där du kan köra omkring med svävande HD-motorcycklar och prata med alla på klingande skånska, i ett himmelskt Jerusalem, med nyttiga Burger King (inga McD och observera att allt är nyttigt) och ”Thai-restauranger” i varje gathörn. Här är alltid 37 C, med massor av svalkande stränder med guldblänkande sand. Vin finns i stora kar3 invid bungalowen, som ligger invid bergets fot och livsflodens bädd. Alla upptänkliga (och oupptänkliga) djur finns runt hörnet och äter ur din hand. Här är du i evighet i ett fullkomligt varande och får lära känna alla medmänniskor, änglarna och Treenigheten själv. Du kommer att kunna känna alla, precis såsom de verkligen är och skåda allt som det verkligen är och bli sedd i all din prakt och glans (utan den marinad av egoism och ondska, som allting idag är indränkt i). Så "arbeta med fruktan och bävan" för att nå dit, se Fil 2:12f (m a o låt Gud göra jobbet). Undvik att chansa dig in i evigheten! Kyrie eleison!
Tänk själv och det kommer att bli bättre… Amen!

1 Bilden kan väl bäst förstås av oss som växt upp i lågkyrklig eller frikyrklig miljö. Min lågkyrkliga farmor hade en tavla som föreställer tusentals likadana vitklädda människor. Jag fasade för den evigheten. Jag tycker den verkar urtrist. Helvetet verkar faktiskt i några framställningar mer lockande.

2 Bilden är väldigt personlig, för himlen kommer nog knappast att fokuseras på teologi. Teologer är de människor som har svårast att hitta ett jobb på andra sidan evigheten…, ja, även där! :-)
3 Jämför Joh 2, med 600 lt. Detta ges till redan berusade bröllopsgäster. Hur ska inte det stora eviga himmelska bröllopet se ut? Jämför också med Koranen (Sura 4:15f), vilken ofta annars är puritansk, pietistisk och därmed ”förtråkigande”…

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar