torsdag 13 oktober 2011

Jobbigt läge!

Job är ett antikt mästerverk om mänsklighetens största och mörkaste gåta; lidandets problem! Varför får rättfärdiga människor lida och varför flödar vinet och välståndet hos de ogudaktiga? Svaret är en Gud som ifrågasätter våra preferenser! Job och de 3 vännerna ifrågasätter Job eller Gud, svaret blir Gud själv!

PROLOG
Job är rik och from. "En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren" får "Åklagaren" tillåtelse att pröva Job och få honom att lida. Tre vänner kommer för att trösta, men har först inte mycket att säga... Job önskar att han aldrig blivit född (3:3)!

DIALOGERNA
Guds existens förutsätts för alla de iblandade i denna berättelse. Om Han finns är Han enligt hans tre vänner;
1a) allsmäktig och
1b) god!
2) och Gud lönar allt ont med ont och gott med gott.
3) det man sår får man skörda (t.ex. 4:8)

Nu kan vännerna också konstatera:
4) Job får lida ont!
SS) Job är alltså ond/fördärvad/ogudaktig!

Ja, varför låter Gud Job lida? Går det att lita på Honom. Är det trovärdigt att tro?

Den 4:e vännen kommer in och förklarar i kap 32-37; "Ja, Gud är större än vi kan förstå" (36:26) och "Ingen kan se på solen där den lyser klar" (37:21)! Så låt lidandet bli bönens mästare (36:19), ja "prisa hans verk" (36:24) då "förklaras" ditt inre syftet med lidandet (se även 33:23ff)! Lidandet är Guds megafon för att väcka en döv värld (C S Lewis, jmf 36:15) och i lidandet växer ofta en stor fromhet fram! Efter den 4:e vännens tal försvarar sig inte Job (som tidigare), utan Gud svarar (38ff) med...

EPILOG
Gud visar att Hans godhet och rättvisa inte är - ur ett mänskligt perspektiv - enkel. Lidande kan ge vishet och insikt om Guds väsen (som är ett medlidande med dödliga sår)! Job får se Gud (42:5) och tystnar (39:38). Jobs ord sinnar (jmf 10:2; 13:15-22 och 23:3) när Ordet blir synligt (i bl.a. en stormvind 38:1) och börjar ställa 1000 frågor (1:a: "Var var du när jag lade jordens grund", 38:4ff)! Jobs frågor bemöts alltså av en frågestorm! Och avslutningen sammanfattar skeendet med en mäktigt dold kristologisk bildsvep (40:14ff) och Job får be och offra för sina vänner som upprättas (de kom ju för att "hjälpa" job) och Job får full upprättelse. Ja det påminner om mässan... Gud är stor och offras och ger sig själv till oss på jobbigaste och den mest smärtfyllda väg människan vandrat; "Via Dolorosa"!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar