torsdag 13 oktober 2011

Evangeliet enligt Jesaja

Profet (nabi) betyder mun! En stor profet är alltså en "stor käft", som Gud använde! Jesaja är kanske efter Mose och Elia den störste profeten. Boken talar om dom och om frälsning. Jesaja gick enligt traditionen en plågsam död till mötes. Det sägs att han sågas mitt itu. De flesta moderna kommentatorer sågar Jesaja i två delar också (se historicitet:s delen)... För NT:s författare var Jesaja en ovärderlig källa att ösa ur om Vem Jesus verkligen var, ja Jes är "nästan som ett evangelium", framförallt i dess senare del!

DOMSORD
Kap 1-35 är en presentation av en helig Gud, som dömer synden (dock förlåtande och renande mot de ångerfulla, se 1:15-18), men Gud (den unga "jungfruliga" Kvinnans son: Immanuel, se Jes 7:14) ska rädda sitt folk! Gud ska döma Juda (12 första kap och 28-32 förkunnar dom för dess avgudadyrkan, korruption och utsugande av de fattiga) och omgivande länder (13-23) och hela världen (24-27)! Det var ingen lätt uppgift Jesaja frivilligt tacka ja till ("sänd mig" i 6:8c), ty impopularitet ligger i profetens "yrkesroll" (han sprang dessutom runt naken i 3 år, se 20:3)! Ja en impopularitet vilar alltid över gudsfolkets främsta. Alla kungar blir inte populära, men fridsfursten, den evige Guden blir ett barn (Jes 9:6, jmf kap 11-12) och den kungen ska regera för evigt och det riket har en oväntad dragningskraft på denna världen! Världen är på väg mot undergången (läs kap 34-35), men något har hänt (35:5f, jmf Matt 11:5);
"Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
Vatten bryter fram i öknen,
bäckar i ödemarken."

HISTORICITET
Delar av Jes (ffa de senare profetiska avsnitten - kap 40ff) anses ofta vara fejk! Det beror på att bibelforskare inte tror att Gud kan tala in i samtiden om framtiden. Sån otro är ingen vettig utgångspunkt (utan naturalism i förstelnad a-teologisk form)! Alla är dock överens om att kap 36-39 är historiskt förankrat. 37:36 har en kristologisk intressant notis, där "Herrens ängel" slog assyrierna!

RÄDDNING
Redan i 1:a delen av Jesaja talas det om räddning (och ett evigt rike). Gud visar genom Jesaja på nästa varje sida att något fantastiskt är på gång (se bl.a 2:1ff; 7:14; 9:1ff; 11:1ff; 16:5; 17:7; 25:9; 26:19; 28:16; 32:1.15: 35; 42; 44:3; )! I kap 40-48 talas tröstande ord om ett nytt "uttåg" m h a Kores! Kap 49-55 kommer en "Herrens lidande tjänare" i fokus (49:1-6; 50:4-9 och 52:13-53:12, se även 42)! Det är stört när omöjligt att inte se Kristi ansikte framför sig och läsa kap 53! Ja hela boken är ett enda stort evangelion!

SPECIELLT KATOLSKA BIBELORD
Jes 6:3ff liturgi
Jes 11:2f Andens sju frukter
Jes 22:20ff nycklamakter
Jes 65:18f det nya Jerusalem (jmf slutet av Upp)
Jes 66:21ett universiellt prästerskap!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar