lördag 15 oktober 2011

SNED religionskritik

Är det förnuftigt att tro? Är det förnuftigt att kritisera religion/katolicism? Finns det förnuftiga invändningar mot KK:s tro? Jag har hittills i a f inte sett dem! Argument för Guds existens är mycket trovärdigare! I Guds ljus blir allt begripligt; utan Honom blir tillvaron, människan, medvetande, moral osv menings-lös, person-lös, medvets-lös och värde-lös!

Skeptiska naturistiska empiriska darwinister (SNED) tassar allt oftare i materialismens samtid och spyr ut sin aversion mot religionen! Jag tror det hela är en logisk SNED-tändning! De anser sig ha sanningen, men är (nog) snarare ett konstruerat SNED-tida/sentida avsteg från sunt förnuft!

Det nedanstående ska ses som ett frontalangrepp på humanister, humanistbloggen och andra militanta (=aggresiva) a-teister! För allt fler framstår sekulär (ateistisk) kultur som en stympning av livet. Ja, håller det SNED-språng som nyateismen utgör?

SKEPTICISM
Skepticismen menar att vi aldrig kan ha säker kunskap. Vi kan inte veta. Hur vet man det (är detta säkert)? Skeptiker antar bara så mycket om verkligheten, att vi kan förneka att vi kan ha kunskap om den! Det är fullständigt självmotsägande! Att modifiera och säga att som skeptiker kan vi bara veta om något är troligt, skjuter bara problemet ett steg. Hur troligt är det?

Ett vanligt trick för en a-teist är att hävda att de aldrig har bevisbördan! Om någon tror på något, så måste den personen bevisa sin tro. Eftersom teismen inte kan visa Gud, är det "vetenskapligt sunt" att vara skeptisk! I så fall bör en skeptiker också bevisa sin tro på skepticismen (vilket aldrig gjorts)! Alla med sunt förnuft vet att det inte alltid är den med en viss tro som har bevisbördan (jmf anorektikern). Skepticism är sentida och i minoritet. Då är den irrelevant tills motsatsen bevisats!

NATURALISM
Naturlismen utgår från att allt är krafter och entiteter som finns är de naturvetenskapen beskriver. Detta är en helt ogrundat tro, och i grunden helt ovetenskapligt. Vetenskap söker den bästa förklaring och är inte naturalistisk i sina utgångspunkter, även om dess metodologi kan arbeta inomvärldsligt! Att förklara hur något uppkommit, gör inte att det övernaturliga försvinner; då du inte förklarat varför det uppkommit. Vetenskap motbevisar inte religion, i så fall vilken vetenskap, av vem, när och hur? Hur vet de SNED-troende (=endast vetenskaplig metod ger sanning) att bara vetenskaplig metod ger kunskap? Vad heter just "den" vetenskapliga metoden? Och dessutom finns det ofta ett reduktionistiskt felslut i försöken att få bort Gud från verkligheten...

Om vi antar att allt är naturalistiskt, hur har något uppkommit från intet och hur har medvetandet uppkommit från materien! Allt har då slumpvis och irrationellt ursprung (dina mentala processer är bara händelser, och de kanske inte har någon koppling till rationalitet eller verklighet). Därmed kan ingen veta rationellt om naturalismen är sann! Faktum är att denna naturalism är fullständigt ogrundad och kan bara förfäktigas av människor som inte borde tas på allvar. De är ofta auktoriteter inom snäva ämnesområden (jmf Dawkins, Harris, Hedenius, Sturmark) och använder sin auktoritet till uppblåsta förkastanden av allt religiöst (t.ex. genom reduktionistiska felslut; typ evolutionen har visat X,Y och Z och därför behövs/finns inte Gud)!

EMPIRISM
Empirismen utgår från att all kunskap kommer från sinnenas ut-sikt. Det är ingen vidare in-sikt! Det är en självmotsägelse, då det inte finns sinneserfarenhet som bekräftar att endast sinnena ger kunskap (eller att all kunskap ska verifieras/falsifieras)! Det är oempiriskt och icke-experimentiellt att a-priori utesluta själ, andlighet, Gud, himmel och medvetande! Empirism är en anti-teistisk fullständigt stängd dogmatism (av metafysiska icke-skäl, då bl.a. dess kriterium är oempiriskt)! Empirismen leder obönhörligen - om du är konsekvent - till skepticism (jmf Hume), för hur kan något så subjektivt som sinneserfarenhet i slutänden ge objektivitet? Faktum är att den logiska positivismen idag är stendöd, men fortlever som någon slags dinosarie hos en hel del nyateister!

DARWINISM
Darwinismen utgår från den bäst anpassades överlevnad! Detta kan också vara den väg som Gud använder för att kroppsligen skapa människan (den öppenheten finns hos ”Humani generis” och de senaste påvarna). Det kan dock aldrig bli en teori som motbevisar den Gudomliga skapelsen; den förklarar bara hur arter utvecklats! Den motsäger inte 1 Mos (t.ex 1:24 och 2:7), då Skriften förklarar vem som - eller varför Han - skapade världen! När någon använder en vetenskaplig teori för att förklara varför Gud inte behövs (eller nedgraderar människans värdighet), är inte detta vetenskap; utan pseudo-filosofi och riktigt, riktigt dålig teologi! Att söka hugga Gud/människan i ryggen med evolutionismkniven är totalt irrationellt och ovetenskapligt fundamentalistiskt! Men rätt tolkad (där själen ges av Gud och människans moral har annan härstämning, än en krigisk överlevnad) är evolutionsteorin inget hot! För vetenskapsfundamentalister (övertroende) blir religion väldigt hotfullt! Jag tror sådana människors aversion i slutänden talar tydligare än kristnas argument!

AVSLUT
Det är i Svedala inne att vara a-religiös. Grundproblemet är att man inte varken orkar eller vågar söka Gud, eller tittar hastigt med förbundna stängda sinnen (typ det finns miljontals gudar, alltså vet jag inte vilken jag ska tro på). Religionerna är dock komplementära och alla kopior pekar mot orginalet, så sök och du kommer bli katolik! "Religiös illitteranism" är inte skön eller intellektuellt trovärdig, den är arrogant! Sen är det (nog) för många lätt (OBS ej rätt) och skönt att slippa dedikera sitt liv till något gudomligt syfte (varje dräng blir då sin egen bonde). Men detta har inget med sanningslidelse att göra.

Jag tänker låta Sanningen (=rätt) styra mitt liv; inte låta mina snedsteg avgöra hur jag ska se på livet (att lära som man lever=lätt)! Förlustelser och habegär ger en missbruksmentalitet. Sensualism, materialism, emotionism och konsumism (SMEK) är ingen vettig grund för livet eller evigheten! Det blir i slutänden smak-löst, tro-löst, tankt-löst och ro-löst. Att vara på flykt från sans, balans och förnuft (alltså i trans) är den andefattigaste kultur man kan hitta. Sån kultur går under eller läggs under Kristi herravälde (sök i historien och du hittar massor av exempel). "Mitt hjärta är oroligt, tills det finner vila i Dig" (från Självbekännelser av St Augustinus)! Sök och du finner, eller förbli ett "förklätt" äckel och bit dig fast med religiöst häckel! Syndare tror att de är helgon! Helgon tror att de är syndare! Lätt och rätt harmonieras inte i den kosmiska kärleken (travesti på Shirley MacLaine; "gott och ont harm...")! Kyrie eleison!

2 kommentarer :

 1. Jag är med dig hela vägen förutom att jag måste bli Katolik för att ha hittat rätt. Kan du rekommendera nån artikel eller bok som argumenterar bra för den saken?

  SvaraRadera
 2. Johan

  Hoppas du fick mitt svar...
  Här finns lite tips http://avemarisstella.blogspot.se/2010/09/annorzz-literaturtips-del-i.html

  Och http://avemarisstella.blogspot.se/2010/09/annorzz-literaturtips-del-ii.html

  SvaraRadera