lördag 15 oktober 2011

Anathema

Frågan har varit uppe nu ett antal gånger hos antikatolikbloggarna. Vad betyder Trients förkastelse (anathema) av protestantisk tro...
Så här ser jag på ANATHEMA ur ett katolskt perspektiv…

Först NT;
Ana-thematizo (Stud.Bibeln nr 296f) är att överlämna något åt Gud till undergång/fördömmelse. Se Gal 1:8f; ”om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått – förbannelse över honom!” Det är bibelns anathema… (se även Apg 23:14; Rom 9:3; 1 Kor 12:3 o s v)

Sen Koncilierna
Liknande beskrivningar av ”anathema” användes i de klassiska koncilierna mot dem som inte delade Kyrkans tro (t.ex. Nicea). De uteslöts inte p.g.a. Kyrkans beslut över deras tro; utan den varnar för att du själv utesluter dig ur Kyrkans gemenskap om du skulle tro så. En formell uteslutning görs dock endast av biskopen.

Till sist nuläget
Idag, se t.ex. 1983 års ”Code of Canon Law” existerar inte någon av dessa användningar av ”Anathema” längre. Därmed skjuter bishop White, ”tidens tecken” och alla antikatoliker helt bortanför målet. Synd!
För mer info se CatApol

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar