torsdag 13 oktober 2011

Sanning i Ordspråken

Idag föraktas - speciellt av de s.k. visa - praktisk gammal vishet. Att kunna citera ordspråk är vishet samlad i korta sentenser som ger mening och sanning rotad i det verkliga livet (alltså verkligheten utanför likriktningsskolan, universitetsinstutionerna, arbetskontoret eller betonglasaretten)!

VISHETEN
Ordspåksboken två första delar tillskevs (eller skrevs delvis av Salomo) och hade han levt som han lärt hade det gått honom bättre (jmf 5:15ff)... Ja livet har två stora vägar; den rätta (livets väg, som leder till livets träd se 1Mos 2:9: 3:22.24; Ords 3:18; 11:30; 13:12; Upp 2:7; 22:2.14.19) eller den lätta (jmf 2:13)! Ja, "Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran" (1:7)!

Kap 1 (sp v20ff); 2; 8 och 9 har ömsom mariologisk koppling (visheten = Sofia = beskrivs feminint), ömsom kristologisk koppling. Guds Moder och Sonen hänger ihop (redan fördolt i GT)! Men mest har det nog en kristologisk "touch", se 8:22-31 (Maria har ju ingen pre-existens) och 9:5 som har en eukaristisk "touch"!

SALOMOS ORDSPRÅK
Vishet är Gudsfruktan som söker hans rike och rättfärdighet och det ger praktisk vishet i livet!

Här följer ett urval av 14 personliga favoriter:

Dårskapen är en rastlös kvinna, lättsinnig, utan allt vett. (9:13)
Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik. (10:4)
Som en guldring i trynet på en gris är skönhet hos en kvinna utan vett. (11:22)
Lättvunnen rikedom krymper ihop, det som långsamt sparas växer. (13:11)
Börja gräl är som att öppna dammluckor; sluta innan striden bryter lös! (17:14)
Dårens ord leder till strid, hans mun tigger stryk. (18:6)
Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam. (18:13)
Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom. (19:17)
Den late plöjer inte om hösten och finner ingenting i skördetiden. (20:4)
Lögnens bröd smakar gott, men sedan blir munnen full av grus. (20:17)
Skatter som vunnits med lögn är flyktig dunst och dödlig snara. (21:6)
Utblottad blir den som älskar fest, den som älskar vin och oljor blir aldrig rik. (21:17)
Bättre bo ute i öknen än med en ilsken och grälsjuk hustru. (21:19)
Gott rykte är mer värt än stor rikedom, aktning bättre än silver och guld. (22:1)

YTTERLIGARE ORDSPRÅK
Från 22:17 (3:e - 6:e samlingen) är det kompletteringar av ordspråk av "de visa" (några tillskrivs Salomo)! Formen på dessa är delvis annorlunda, se de nedanstående 7 exemplen och läs själv och läs igen och igen och...:

25:22: "samlar du glödande kol på hans huvud"
26:11: "Hunden vänder om till sin spya, och dåren gör om sin dumhet."
26:27: "Den som gräver en grop faller själv däri"
27:5: "Bättre öppen kritik än dold kärlek."
28:13: "Att dölja sina brott ger ingen framgång, den som bekänner och ångrar sig blir benådad."
30:8f: "Ge mig bara mitt beskärda bröd, gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger: "Vem är Herren?" eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn."
30:15: "Blodigeln har två döttrar: Mer! och Mer! Tre ting är omättliga, fyra säger aldrig: Nog!"

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar