onsdag 12 oktober 2011

73 kyrkliga böcker


Länkarna nedan är korta inledningar till Skriftens alla 73 böcker (det blir 7*10 poster å 3 delar) uppdelade i 2 st 3-delade avdelningar - Historiska, Poetiska och Profetiska böcker (se f ö denna indelning i början av Syr 1:0) - för både GT o NT och sist 3 st 7-ledade teologiska avslutande övergripande artiklar!

GT
Historiska böcker; de första raderna:s 7 "boksamlingar" ger en hyfsat linjär kronologi för en snabb överblick av GT (inom parantes anges ungefärliga århundraden för händelserna; alltså 20 = ca 2000 år f.Kr.)! Bibelns första 5 böcker (de 5 Mos) kallas lagen (Torah) och är extremt grundläggande för judiskt tro och liv och Kyrkan hämtar naturligtvis massor av material härifrån också (med Kristi ljus i uttolkningen)! I urhistorien och uttåget finns grunden för allt senare i Skriften; Och i allt lyser Kristi ansikte om man tittar noga!
Urhistorien + Utväljelse (=1 Mos - 2-delat; fr ca20?), Uttåg (=2 Mos; ca12?), Jos + Dom, 1+2 Sam (10), 1+2 Kg (9-5), Es + Neh (5-4), 1 Mack (1)

EXTRA 7 HISTORISKT/LITURGISKA PERSPEKTIV:
3 Mos, 4 Mos, 5 Mos, 1+2 Krön, Rut-Est, Tob-Jud, 2 Mack

Poetiska böcker består av 7 av världens mest lästa"vishetsböcker"! Har finns guldkorn som aldrig - i evigheters evighet - kommer försvinna; ty Visheten är dess centrum och Han finns i evighet!
Profetiska böcker består av ungefär 5 lika stora profetgrupper Jes, Jer, Hes, 12 prof och Dan som redovisas i 7 artiklar!
J eller I eller Ex beskriver vilket område de beskriver och vart de troligen skrevs; alltså J7 = Juda ca år 700 f. Kr. (århundradet är ungefärligt och är inte dateringar, vilket är omöjligt! Ex="i exil" och I=Israel, alltså det norra kungariket)!
Jes (J7), Jer + Klag + Bar (J5), Dan (Ex5), Hes (Ex5), 12 profetboken [i 3 delar: Hos + Amos (I7), och Joel (J7-4?) + Ob (J5?) + Jona (Ex7) + Mika (J7), och Nah (J6) + Hab (J6) + Sef (J6) + Hag (J5) + Sak (J5) + Mal (J4) ]!NT
"NT:s Historiska böcker" är 5 stycken, där Luk-Apg bildar en naturlig kronologi (skriven för ffa greker) med 3 andra evangelier som färgsprakande bakgrunder (inom parantes anges ungefärliga årtionden, utifrån Giertz, alltså Ex6 är 60-talet i Exil)! Att vara katolik borde innebära att känna till dessa 5 skrifter innantill och utantill! Att inte känna Skriften, är att inte känna Kristus; som fäderna skrev!

Luk (J6), Apg (Ex6)

EXTRA EVANGELIEMATERIAL:
Matt I[-13]; Matt II (J6), Mark (Ex6), Joh I[-10]; Joh II (Ex~8?)"NT:s Poetiska böcker" är 21 till antalet och består av kortare brev. Jag återger dem i 13 tematiska grupperingar, med "Pauli brev" först och sist de 7 katolska (3 sista grupperna på sista raden)!

Rom-Gal(5), 1 Kor (5), 2 Kor(5), Ef(6), Fil(6), Kol(6), 1-2 Tess(5), 1-2 Tim+Tit(6), Filem(6), Hebr(?),
Jak(6), 1-2 Petr
+Jud(6-7), 3st JohBr(9?)!


"
NT:s Profetiska bok"
Upp


3 * 7 TEOLOGISKA ARTIKLAR
GT
Treenighet
Messias
Maria/Arken
Anden
Kyrkan
Offer
Liturgi

NT
Treenighet
Messias
Maria/Arken
Anden
Kyrkan
Offer
Liturgi

Auktoritet
Sakrament
Mässan
Helgon
Rättfärdiggörelse
Frälsning
Livet efter detta

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar