torsdag 13 oktober 2011

Mose 4 sista tal

Sista boken i Toran är en sammanfattning och ett återaktualiserande (hebr Haddebharim) av "highlights" från de 4 första skrifterna i form av 4 större tal/predikningar (blick bakåt 1-4; 5-26 och blick framåt 28-30; 31-34) av den 120-årige Mose (lite som den åldrige Johannes i jmf med de synoptiska evangelierna)! Boken kallas "den andra lagen" (gr Deuteronomy) då lagen återges i kap 5ff återigen! Den innehåller också ett andra förbund (27) till nästa generation; ökenfolket (det första gavs till deras föräldrar; de befriade egyptiska slavarna)! I slutet dör Mose (dock hittas ej hans kropp) och Josua får överta ledarskapet, efter att Mose lagt händerna på honom (34:9 o 31:1-8)!


GRUNDTANKE
Huvudbudskapet är att livets väg med förtröstan, tjänande, lydnad och kärlek till Gud leder till välsignelser och att dödens väg leder till missär! Två grundläggande avsnitt är 6:4f;

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft."


"Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob." (30:19f)
Pga flera avfall (2 Mos 32; 4 Mos 12-14; 25:1ff) kom det nya förbundet (27) att sänka den moraliska ribban för Israel i att t.ex. skiljsmässa tillåts (24:1ff, jmf NT) och att tillåta utrotningar av grannfolk (20:16-18, jmf Matt 5:43f) för att inte Israeliterna skulle överge monoteismen och börja dyrka avgudar (som de dock ändå gjorde av egen fri vilja)! Även Kungainstutionen tilläts (17:14ff), trots att i en teokrati ska Gud vara Kungen och det bästa är att domare/profeter får styra! 5 Mos är pragmatisk och tillåter en "sekulärare tillämpning" av lagen och alla appliceringar av lagen (t.ex. 15:1f; 21:15ff; 23:19f)!
NÄSTANTANKE
Omsorgen om nästan får ett speciellt uttryck i 5 Mos! Fattiga, främlingar, änkor, faderlösa och djur ska tas om hand (14:22ff; 15:7ff; 16:10ff; 23:15ff; 26)! Detta perspektiv är den naturliga utgångspunkt som profeterna (och Jesus) ständigt knyter an till!

KRISTUS I TANKEN
Matt 4 och 5 anknyter speciellt till lagen (5 Mos) och Mose lag anknyter till Kristus (5 Mos 18:15.18; 21:23 - jmf Gal 3:13)! Ja Mose i sig själv är en förebild till Jesus (Josua)!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar