lördag 15 oktober 2011

Hislop o blablynoniemyter

Den amerikanska antikatolicismen har varit framgångsrik. Den bygger på myter och vandringssägner som är hur enkla som helst att avslöja Keating har gjort ett bra job att avslöja lögnerna! Jag vill göra ett frontalangrepp mot de halmgubbar som används i evangelikala sammanhang! Två pelare i denna mytologi är Hislop och Chick! Chick har av så många instanser visats vara rena förfalskningar, se Wikipedia och CA, speciellt 3:e delen och 5:e delen! Chicks mytologi grundas delvis på Hislop! Allt grundas på en helsjuk reformatorisk tolkning av Upp 17-18 (se slutet)!

HISLOP
Hislop har inte - vad jag vet - berörts så mycket på denna sida. Hislop var en antikatolik av fullständigt sanslösa dimensioner. Wikipedia skriver; "Hislop's work has been described as conspiracy theory propaganda which mixed "sketchy knowledge of Middle Eastern antiquity with a vivid imagination.""

Hislop tes är att KK är samma religion som hedendomen, t.ex. så gav Nimrods hustru "Semiramis" (vart hittar du detta) en son efter Nimrods död - Tammuz - som skulle vara Nimrod reinkarnerad. Denna kult (Moder-Son) spreds överallt Isis (Eg) och Diana/Venus (Eu). Denna hedendom spreds sedan via den Konstantinska religionen till KK genom Satans ledning!

Finns det folk som tror på sådana lögner idag? Ja, och de verkar dessutom bli fler!

WOODROW
Den främsta lärjungen till Hislop blev Woodrow. I Babylon mystery religion gör han en sammanfattning av Hislop! I "the Babylon Connection" sågar han sin gamle läromästare med fotknölarna, men antikatolicismen finns fortfarande kvar! Kontentan av Woodrows analys av Hislop är att han sysslade med en ihop-puzzling av mytologier som blir rena spekulationer (s.16), han försökte koppla all hedniskhet till babylon, men lyckas alltid i sina bevis koppla ihop KK med andra kulturer (typ Egypten, Kina s23). Flera referencer Hislop ger är helt ovidkommande (s88). Slutsatsen är att det är att "the Two Babylons" är ett fullständigt falsiarium!

Hednisk symbolhärledning är oftast helt irrelevant. Ibland är KK:s tro eller liv likt andra livsåskådningar, men ofta olik. Men för Hislop hittas det han söker. Som du ropar får du svar! För det mesta, när det finns en likhet i Hislop argumentation; finns det ingen verklig koppling

Ex på hedendom som också finns i Skriften; pelare/obelix (2 Krön 3:17; 1 Tim 3:15); bjällror (2 Mos 28:33); bägare (Upp 14:10); purpur (2 Mos 26:1; 28:6ff; 2 Krön 3:14; Dan 5:29); rundkakor (2 Mos 29:23; 3 Mos 2:4; 7:12; 8:26; Dom 8:5); glorior (Luk 2:9; 9:32; 2 Kor 4:6; Upp 1:16; 12:1); ljus (3 Mos 24:2ff; 2 Kung 7:49; Joh 10:22); mitra (3 Mos 16:4); solgud (Mal 4:2); torn (2 Sam 22:3) och vingar (2 Krön 5:7f; Ps 91:4; Jes 6:2)!

SKÖKAN
Är KK Skökan i Upp 17? Alla reformatorerna trodde det och Chick och Hislop är helt övertygade om (KK:s) hedenRoms skökoväsen. Tuve har redan berört detta, se en sammanfattning av Hunts argument (1-9)! För att bemöta detta se Catholic Answers! Jag gör en kort sammanfattning nedan av motargumenten (A-I) från CA!

1. Skökan är en stad byggd på sju kullar (Rom är som bekant byggd på sju kullar och Vatikanen ligger i Rom)
A) I Upp 17:9, talas om 7 berg (horos) som är en vanlig symbol för kungadöme(t.ex. Ps. 68:15; Dan. 2:35; Amos 4:1, 6:1; Obad 8–21). 7 är också ofta symboliskt för helheten! Rom (kan också vara många andra städer) har helt riktigt 7 småkullar (högsta = 70 m), men den 8:e kullen är Vatikanen (väster om staden och Tibern)!

2. Skökan kommer vara en stad känd som Babylon ((det hedniska) Rom kallades för Babylon)
B) I Upp 17:5, nämns det stora Babylon (Gr: "Babulon a megala") även (14:8, 16:19, 17:5, 18:2, and 18:21). Den stora staden nämns där också i Upp 16:19, 17:18, 18:10, 16, 18, 19, 21 och jmf med 11:8, som pekar mot Jerusalem, symboliskt nämnt "Sodom" i GT (t.ex. Jes 1:10; Hes 16:1–3, 46–56). Antingen syftar Babylon på Jerusalem eller det antika hedniska Rom (som Kyrkofäderna ofta benämnde "babylon)!

3. Kvinnan kallas sköka därför att kungarna på jorden horat med henne (oheliga allianser som Hunt menar att Vatikanen har med andra länder)
C) Skökan horar, vilket profeterna ofta använder som bild för Jerusalem. HednaRom kan också passa in, då hon "andligen horat" (hednisk synkretism med kejsarkult) med sina erövrade kulturer.

4. Hon skall vara klädd i purpur och sharlakan (det är väl känt att biskopar och kardinaler bär dessa färger)
D) Vers 4 är inte begränsat till KK:s, då den vanliga färgen för kunglighet i hela antiken var purpur och röd är martyriefärgen. Liturgiskt finns purpur och rött med från början (2 Mos 28:4-8, 15, 33; 39:1-8, 24, 29; 3 Mos 14:4, 6, 49–52; 4 Mos 19:6). Att nu plötsligt tolka dessa färger i dess bokstavliga KK:liga betydelse känns inte så lite märkligt (när allt innan är symboliskt)! Dessutom är svart och vit (19:8) KK:s vanliga färger. Och enligt Upp 3:12, 21:2, 10 antyds det nya Jerusalems som en kontrast till det avfallna Jerusalem, se Gal. 4:25–26!

5. Hon skall vara täckt av guld, ädelstenar och pärlor (korsen som biskopar bär är gjorda i guld och dekoreras ibland med ädelstenar och dylikt)
E) I Upp 17:4: "lyste av guld och ädelstenar och pärlor", men Vatikanen går med förlust... Däremot var välstånd viktigt i hednaRom och i Jerusalem på Jesu tid!

6. I handen skulle hon hålla en guldkalk (guldkalkar används ofta vid eukaristin)
F) Den gyllene bägaren kan omöjligt vara en referens till KK, då majoriteten av dess kalkar är av mässing, silver, glas och keramik! Dessutom har guld använts i GT (2 Mos 25:38–40, 37:23–24; 4 Mos 31:50–51; 2 Krön 24:14)! Jämförelsen med 14:10 och 18:6 gör det klart att betydelsen inte är bokstavlig ö h t!

7. Kvinnan skulle vara skökomodern (eftersom prästcelibatet har gjort prästerna till syndare och dem som de utför sin synd med till skökor)
G) Celibatet är inte dogma, men praxis! Paulus och Jesus satte standarden (men som inte alltid efterlevts, då 19 katolska riter har gifta präster)... Upp 17:2, 6 och 18:6 visar dess symbolvärde (gr porna) och gör att detta inte kan tolkas bokstavligt, utan som i B)! Se vidare här!

8. Hon skulle druckit sig berusad på helgonens blod (alla "vet ju" vilka fasansfullheter som Kyrkan gjort sig skyldig till genom hela historien)
H) Inkvisition och judeutrotning är inte KK:s vanliga metod att utbredda sin religion med... (Se katekesen.se 160, 1738, 1782, 2106–7). HednaRom och det fallna Jerusalem passar in i bilden som en hand i en handske!

9. Hon skall regera över kungar (naturligtvis är den enda stad som passar in på detta Vatikanstaten)
I) Vatikanen har ingen makt över andra nationer! HednaRom kan dock sägas ha varit en politisk maktfaktor som saknade motstycke... KK besegrade det hedniska Rom och för det borde varje protestAnde vara henne evigt tacksam!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar