onsdag 12 oktober 2011

Skapelsetro

Nedanstående är en fri sammanfattning av katekeserna (lk 51-54; 59-65 KKK 290-301ff; 325-354). Ämnet: ”HIMMELENS OCH JORDENS SKAPARE" från Trosbekännelsen!

Hur vet vi att Gud skapade allt utifrån inget (ex nihilo)?
Därför att Gud uppenbarat det så för judarna (ingen annan antik religion trodde så). Gud är oändligt kraftfull, vis konstnärlig, god och kärleksfull! Den ordnade och goda skapelsen är grundvalen för Guds frälsningsplan och därför finns denna sköna goda värld, himmlen och oss (och med oss kom ondskan in här) för Guds äras skull (lk53f)!

Vad är den osynlig, andliga himmelska världen för något?
Guds boning och där - kroppslösa, osynliga, odödliga - änglarna finns, tjänar och skådar Gud, men även fröet till den eskatologiska härlighet som vi är kallade till (KKK 326, lk 60)! Änglar följer våra förehavanden och Kyrkans liv ledsagas av deras hjälp. Alla har en personlig skyddsängel (KKK334ff, lk61).

Finns det onda änglar?
Tyvärr! Några änglar ville revolution och blev rebeller (de är ej skapta sådana, utan förfallna). De är det ondas yttersta ursprung men ingen trogen katolik/kristen (dopet är en exorcism) kan bli demonbesatt mot sin egen vilja. Andeutdrivning (högtidlig exorcism, se lk 352) är dock en gåva Jesus gett KK och som hon - sorgligt nog - allt oftare behöver använda i västvärlden idag! Djävulen och hans anhang finns, ty Jesus och Skriften vittnar om dem (se t.ex. 1 Petr 5:8 och Luk 10:17f)! Att förneka det demoniska är naivt och helvetiskt uppsk(r)attat...

Hur skapades jorden?
Det vet ingen! Men allt har Gud till upphov och människan är skapelsens krona (vilket även evolutionsteorin hävdar)!
Katekesen 337:
Det är Gud själv som har skapat den synliga världen i hela dess rikedom, mångfald och ordning. Skriften framställer symboliskt skapelsens verk som en följd av sex dagars gudomligt ”arbete” som avslutas med den sjunde dagens ”vila”.
Är evolutionsteorin sann?
Det är det heller ingen som vet (ingen var där när det skedde)! Ateistisk övertolkning av evolutionismen är med all säkerhet helt fel (och helt ovetenskapligt, för det svarar inte på hur selektionen fungerar; utan är en spekulativ pseudo-teologisk förklaringshypotes), men för katoliker är inte frågan avgörande. Gud kan ha använt skapelsen (också av människans kropp, men ej hennes själ) på ett evolutionistiskt sätt (jmf 1 Mos 1:24 och 2:7)! Men 1 Mos 1-2 är helt ointresserad av hur skapelsen uppstod. Dess syfte är vem (Gud) som står bakom allt (även himlakropparna som i övriga orienten ansågs vara gudar) och varför Han skapade (av godhet och kärlek)!

Evolutionsteorin är i sin vagga. Teorin är användbar och kommer troligtvis finnas ett tag till (men har anomalier, se Dubay The evidential power of beuty, Johnson Darwin on trial och Behe Darwins black box)! KK är inte nu (och inte runt Galileo-striden, om du undersöker den noga) bunden till EN specifik världsbild. Naturvetenskap och kristen tro kan omöjligen ha verklig konflikt (endast skenbar illusorisk)! All sanning är Guds sanning; teologiskt (och uppenbarad religiös sanning) eller naturvetenskaplig (och därmed vetenskapligt empiriskt förnuftsbaserad sanning)!

Varför Skapades allt?
Det fanns inget behov av Gud att ha en skapelse, men har som yttersta mål att; "Gud i Kristus, skall vara allt i alla, till sitt eget förhärligande (jmf 1 Kor 15:28) och för vår salighet" (lk 53)!
Katekesen 293

”Världen har skapats till Guds ära”. Gud har skapat allting, förklarar Bonaventura, ”inte för att lägga något till sin ära och härlighet, utan för att uppenbara och dela med sig av denna ära och härlighet”. Ty Gud har inte något annat skäl till att skapa utom sin kärlek och godhet: ”Det är kärlekens nyckel som har öppnat hans hand för att frambringa de skapade varelserna”.

Vad är förhållandet mellan skapelsen och frälsningen?
Utan skapelse ingen frälsning. Som lk 65 säger: "skapelsen är en början till den nya skapelsen, i vilken den kommer att finna sin fulla mening och sin fulländning"! Skapelse är en förutsättning för allt. Bröd och vin frambärs från jordens frukt och människans arbete och sedan bereder Gud Livets bröd som ger oss Gud själv!

Välsignad vare Gud i evighet. Benedíctus Deus in saécula!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar