torsdag 13 oktober 2011

Jesu Syraks Vishet

Denna skrift skrevs först på hebreiska (till skillnad från flera andra deuterokanoniska) och är en av de yngsta i GT (ca 200 f Kr)! Avsikten är att handla efter vishetens regler (likt Ords, Vish), inpränta vikten av Gudsfruktan/Gudstillit (se kap 1-2) och ge en syntes av hela det judiska arvet!

VISHETSLÄROR
"All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt" (1:1)! Här finns många praktiska råd, läs om: kvinnor (9:1ff; 25:13; 42:9), vänner (9:10), rikedom (13:24; 27:1; 31:1); njutning (14:11.16); omvändelse (17:25ff); behärskning (18:30ff); dårskap (22:1ff); barnuppfostran (30:1ff; vars innehåll faktiskt har lämnat "bäst före datum"); hälsa (30:14ff; 37:28); vin (31:25ff); tillrättavisning (32:17); läkare (38:1ff); hantverkare (38:24ff) det nödvändiga (39:26) och bestående värde:n (40:12). Mycket är tänkvärt en del är sagolikt vackert och något rätt obegripligt (sp 30:1ff)!

VISHETEN
Ofta får Visheten en personifiering, t.ex. kap 1; 6:18ff; 14:20ff och 24:1! Att läsa dem symboliskt för Kristus kräver mycket liten fantasi...

VISA MÄN
Från 42:15 ändrar boken karaktär och blir en serie av längre resuméer av GT:s historia; först skapelsen, sedan Israels historia (kap 44ff) och sist gudstjänsten (50, men även 45:6ff). Bland prästerna, profeterna och kungarna saknas ett namn. Han kommer dock snart (Jesus/Joshua omnämns dock flera ggr i avsnitten - se 46:1 och 49:12 - men det är efterträdaren som kommer överglänsa alla prototyperna).

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar