torsdag 13 oktober 2011

Kungaböckerna

1 och 2 Kung hör ihop med 1+2 Sam (de bildar ett enhetligt verk)! Det börjar i dur och slutar i moll! Från Salomos regering till exil och förslavning (men Gud är med ändå...)!

SALOMO
Gud berikade Salomo med vishet (3:7ff) och han får allt (den fattige vill bli rik, den rike snygg, den snygge kung och kungar vill ha ära)! Salomos gudomliga vishet tål att jämföra med just Guds vishet (3:16ff vs Joh 8:2ff)! I ordspråksboken fins mycket av "den solomska vishetstraditionen" samlad. Även H.V. och Pred tillskrevs (eller skrevs av) Salomo! Salomo stärker landets försvar, blir kosmopolitisk och byggHerren framför andra...

I sin ungdom fick Salomo bygga templet (symboliserar Jesus, se Matt 12:6; Joh 2:18ff och Upp 21:22) men som gammal gubbe låter han det sinnliga bedra den största visheten att endast tjäna JHVH (gubbsjuka?)! Salomos lät sina 1000 kvinnor välja hans gudar (avgudar), istället för att låta Gud utvälja hans Kvinna (som i H.V.)! Inte konstigt att predikaren är så aktuell idag. Bortskämda slynglar ser ingen mening i livet. "Fåfänglighets fåfänglighet. Allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind!"

ISRAEL
Efter Salomo klyvs riket i två (pga uteblivna skattelättnader). Det norra riket förstörs 721 av Assyrien. 19 onda avgudadyrkande Kungar styr Israel och tillber Baal i Betel! Mord, stadskupper, intriger och förfall är standard! Dock finns några Kristuslika förebilder; Elia (Matt 11:14; 17:1ff); Elisa (som likt Johannes döparens efterträdare var större, se bl.a. 2 Kung 4-6); Jona (Matt 12:38ff) och de fattigas företrädare Amos!

JUDA
Det södra riket styrs av 20 kungar, varav en minoritet var riktigt bra (8, bl.a. Hiskia och Josia)! Dynastin är Guds utvalda (Davids hus) och därför tilldrar sig Juda störst intresse i GT (jmf Krön) och här fanns templet och de flesta profeterna var här aktiva! När Kungen hör och gör Guds vilja går det väl, men 587 slutar det i katastrof(pga avgudadyrkan), då Babylon intar Jerusalem och förintar staden!

Förlopet förutbådas av profeterna! Här finns flera Kristuslika förebilder, som Jesaja och Sefanja!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar