lördag 15 oktober 2011

Contra MFS

MFS har splittrat en redan splittrad frikyrklighet. De menar att kristenheten är fel i allt, utom att NT var rätt och att Yeshua var Messias (inte Gud)! Den "rätta" hednatron är messiansk och dog ut tidigt, men har nu återuppstått! Jag har debatterat rätt mycket med SÅ, lewanu och Rickard (som knappt går att ta på allvar, från Vakna Sverige)!

Min allvarliga fundering är varför alla judiska organisationer (ortodoxa, reformerta, liberala, progressiva, konservativa och rekonstruktionistiska) är eniga och förkastar idén att messianism är en form av judendom. Och så företräds MFS av Ketriel Blad; konverterad jude, som tror att Jesus är Messias!

A) Om MFS är en judisk rörelse, varför förkastar judarna dem (inkl Blad-verket)?
B) Om MFS är ”den rätta kristendomen (Jesus som messias)” varför förkastar alla kristna dem samfällt? Och vad finns det för konsekvenstänkande i att kritisera sönder kristendomen och sen vilja vara kvar och spela offerrollen.
C) Om det är en ny religion, varifrån kommer deras ledning? Om det krävs en jude för att leda dem, vem ska bli tronföljaren (då Blad verkar kamuflerat sig till oigenkännlighet för att passa i det judiska olivträdet, trotts sin doktorslagerkrans)! Det verkar vara sekterism, vilket jag med glädje och utan samvetskval förkastar. Och MFS har därmed ingen andlig auktoritet alls (förutom egen tolkning av skrifterna) att underordna sig? Man är en liten obetydlig karismatisk ”hang around”-klubb och verkar trilla mellan stolarna (den heliga Matt 16:16ff och Mose stol, Matt 23:2f)!

SABBAT
Deras huvudargument verkar vara att KK har avfallit, redan i NT:lig tid (visa mig vart det skett i NT eller i KyHi)! KK ändrade dagen för sabbatsfirande redan på 100-talet. Så jag har argumenterat för motsatsen. KK har rättmättig auktoritet att ändra dagen, men i detta fallet tror jag att Gud själv ändrade dagen i o m lilla katekesen:s ord i 452 (se stora 2174ff);
”Varför har sabbaten för de kristna bytts mot Söndagen?
Söndagen är Kristi uppståndelses dag. Som ”första dagen i veckan” (jfr Mk 16:2) hänvisar den till den första skapelsen; som ”åttonde dag” som följer sabbaten visar den på den nya skapelsen som inleddes genom Kristi uppståndelse. På detta sätt blev den för de kristna den första av alla dagar och den främsta av alla fester; Herrens dag, då han med sin påsk för den andliga sanning som finns i den hebreiska sabbaten till fulländning och förkunnar människans eviga vila i Gud.”

A. Gud gav Kyrkan obegränsad auktoritet! Matt 10:40; 16:19; 18:18; ”Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”; 28:18ff; Mark 2:27; Luk 10:16; Apg 15:28
B. Gud uppsrod på 8:e dagen (Joh 20:1) och visar sig för lärjungarna på efterföljande Söndagar (Luk 24:1, 13, 30 - 1:a mässan - ; Joh 20:19, 26; Apg 2:1, 42)!
C. Kyrkans främsta firande – återrepresenterandet (anamnes) av Jesu lidande, död och uppståndelse – blev därför lämpligt att extremt tidigt (troligen från början) upprepat på just Söndagen!
D. Kristendomen bröt redan extremt tidigt (se Kol 2 nedan) mot några saker i judendomen (de behöll och fullkomnade också det mesta); I) djuroffer -> EUKARISTIN; II) Kosher (Apg 10) -> NOAKITISKA LAGEN (Apg 15:20); III) omskärelse (Apg 15; Gal 5) -> DOP och IIII) Lördagsabbatten blev SöndagsLITURGIN (Apg 20:7, 1 Kor 16:2 och Upp 1:10)!
E. De tidigaste Skrifter vi har från de kristna (före NT var klart) talar om att Eukaristi firas på Söndag=”Herrens dag”; Didache 14; Barnabasbrevet 15:6–8 och Ignatios Brev till Magnesierna 8; 9:1.
F. Interpolationen bakåt till också apostlarna; är därför fullkomligt rimlig och den ENDA trovärdiga. Men även om t o m de första 200 åren firade Lördadssabbat, förändrar inte det, det faktum att Kyrkan hade fullmakt att kunna ändra tiden till Söndagen när som (de skulle kunna ändra till Onsdag idag, vad nu det skulle tjäna till)…

Kol 2:16ff: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus… och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som:Låt bli! Smaka inte! Rör inte! Det gäller ju saker som skall förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror,”


Ja, ingen MFS:are blir (nog) övertygad om den katolska hållningen som jag presenterat. Men så ser jag på det och så har Kyrkans tro alltid varit. De anti-katolska förutfattade principer gör att MFS:are ser rött, så fort KK nämns. Precis som i fallet med alla antikatolska nidbilder, går sånt att smula sönder, för den som vill. Vill man inte, kan man ägna restän av sitt liv till att kasta skit på min Kyrka… Till vilken nytta! Vad göder ett sånt hat? Vad vill man uppnå? Själv älskar jag allt i judendomen (allt utom deras uppfattning om Yeshua bar Yosef)!

Allt gott på Lördag eller Söndag!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar