lördag 15 oktober 2011

Finn minst 5 fel

Livets ords tidning - Magazinet, se länk här - hade ett repotage Nov 1993, skrivet av en f.d. ViD-reporter!

Helgontillbedjan
År 787 började den katolska kyrkan att tillbe bilder och reliker. Helgontillbedjan bekräftades år 1562.
Augsburgska bekännelsen: ”Men skriften lär icke att vi skall åkalla helgonen och begära hjälp av dem, emedan den ställer fram för oss Kristus allena såsom medlare, försoningsmedel, överstepräst och medlare.”
Jämför här

Förbud mot äktenskap
År 1074 förbjöds de katolska prästerna att ingå äktenskap.
Augsburgska bekännelsen: ”Att förbjuda äktenskap kallar Paulus en onda andars lära…”
Jämför här

Mässa mot betalning
År 1100 påbjöd den katolska kyrkan betalning för mässan.
Luther: ”Mässoffret i påvedömet är ovillkorligen den största och förskräckligaste styggelse…” (Schmalkaldiska artiklarna, 1537)
”Ty där tron går under och ordet om tron förstummas, där träda strax gärningar och människoläror om gärningar i dess ställe…Så har det också gått med mässan, som genom gudlösa människors lära förvandlats till en förtjänstfull gärning…”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här

Avlatsbrev
År 1190 började katolska kyrkan med försäljning av avlat.
Luther: ”Avlat är ett gagnlöst påfund av de romerska smickrarna.”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här och här

Nattvardsbrödets förvandling
År 1215 blev nattvardsbrödets förvandling (trans-substantiationsläran) en trosartikel inom katolska kyrkan.
Luther: ”Men även kyrkan har i mer än 1200 år haft den rätta tron, och aldrig hava någonstädes de heliga fäderna tänkt på denna trans-substantiationslära – i sanning ett vidunderligt ord och tom inbillning! – förrän Aristoteles’ så kallade filosofi under dessa sista århundraden börjat grassera i kyrkan.”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här

Lekmännen och Bibeln
År 1229 förbjöds lekmän att läsa Bibeln.
Luther: ”Därför är det en fräck uppdiktad fabel…att det tillkommer påven allena att utlägga Skriften eller bekräfta dess utläggning.”
(Om kyrkans reformation, 1520)
Jämför här, speciellt not 4

Skärselden
Läran om skärselden introducerades redan år 593 och blev stadfäst år 1439.
Luther: ”…utom allt detta har denna drakstjärt (påven) åstadkommit … mycken styggelse och avguderi av olika slag. Först har vi skärselden…Därför är skärselden med allt prål, särskilda gudstjänster och köpslående ingenting annat än ett djävulskt bländverk…”
(Schmalkaldiska artiklarna, 1537)
Jämför här och här!

Traditionen
År 1546 upphöjdes traditionen till samma betydelse som Bibeln.
Luther: ”…ingen, vare sig människa eller ängel, på något sätt får göra våld på Guds ord, utan det skall så långt som möjligt är tagas i sin enklaste betydelse.”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här

Påvens ofelbarhet
År 1870 deklarerades den katolska kyrkan påvens ofelbarhet.
Luther: ”Påven är icke enligt gudomlig rätt eller på grund av Guds ord hela kristenhetens huvud…”
”…allt som påven med sådan falsk, brottslig, ogudaktig, självtagen makt gjort och förordnat, har varit och är idel djävulska verk och företag…”
”…detta visar klart att påven är den verklige antikrist…”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här och om f.d. Fr Martin här!

Den som hittar mer än fem fel, kan säkert kontakta Ulf/Ruben och begära någon slags gottgörelse för det tidigare förtalet! Tvivlar på att mer en några få hundra Vakna Sverige och Erevna entusiaster tror på dessa vansinnigheter längre! Men man vet ju aldrig. Anti-katoliciteten frodas i den religiösa och sekulära trädgården igen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar