torsdag 13 oktober 2011

Utväljelsens begynnelse

EN MAN OCH ETT FÖRBUND
Från kap 12 i 1 Mos börjar Guds frälsningsplan med hela världen (12:3) ta konkret form! Men redan innan har det anats (2:3; 3:15; 4:1-10; 5:22-24; 6:8; 8:1 - denna vers är mittpunkten i 18-punktad parallelism historien om Noa - och 9:1), men nu får Abram ett speciellt judiskt förbund. 4 förbund instiftas i 1 Mos; 1:a universiella genom Adam (2:3) och 2:a genom Noa (9) och senare specifika judiska förbund med Abraham (15-17) och Jakob (Israel, se 28:10ff och 32:24ff)! Abrahams förbund sluts i kap 15 mellan itukapade köttstycken (m a o just SÅ sker om du bryter förbundet) och med en flammande eld i dess mitt och dess tecken blir omskärelsen! Löftena innefattar "stort folk", ett land och en son! Och Abraham trodde (och gjorde) och lät Gud vara Gud...

ISRAEL
Gud använder syndfulla människor, då som nu! Jakob var inte Guds bästa barn (heller). Men nästan halva 1 Mos ägnas åt honom
(föds 25:26) och hans toledot (10:e som börjar i 37:2). Jakob kämpar/brottas bokstavligen med Gud (en man, se 32:24) och Gud straffar och välsignar (v26 jmf 35:11c; 49:10). Genom Israel:s (Jakobs nya namn) barn blev de 12 stamfäder som besatte landet. Ur kamp föds troshjältar!

FÖRDOLD KRISTUS
Bibeln börjar universiellt! Men Guds plan blir mer och mer specifik (49:10; 2 Sam 7:11ff), tills Han själv står där som ett X och blir skärningspunkten för historien, då expanderas frälsningsplanen igen (som X:et) till apostlarna och sedan till alla folk (katolskt)!

Josefs historia är verkligen en bild av Kristus (kap 37ff). Han var herde
(som Abel (4:2) och Jakob (kap 29f)); bröderna vill dräpa honom (37:20.26f, alltså föraktad) blir såld för silver, fängslas på falska anklagelser och "Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda..." (50:20f). Josefs handlande blev själavårdande; för dem och för oss!

Ytterligare symboler för Jesus är de tre männen; Abraham får möta (18, se speciellt v20-22); Melkisedek (14) kung och präst i (Jeru-)Salem, som bar ut bröd och vin (v18)! Även Isaks offer (22) vid Moria berg (=Jerusalem). Isak bär träet, men det finns löften (v5.14.18). Och sist himlastegen (28), både GudsModer och Korset är uppfyllelsen av Jakobs dröm!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar