onsdag 12 oktober 2011

Maria


Maria är svårplacerad! Hör hon ihop med Jesus, Anden, Kyrkan eller bönen? Svaret är väl allt! Ingen figur i Kyrkans historia pekar tydligare på Jesus (se handen på bilden t v) och ingen har blivit mer missförstådd inom vissa delar av protestantismen! Se gärna denna Maria-video först! Under 99 Invändningar är många Invändningar ( Invändning 56ff) om Maria! Här ges en ordentlig genomgång av Skriftens material och urKyrkans fäders material omkring mariologin!

Nedan sammanfattas apologetiskt katekeserna (lk 88, 94-100, 142, 196-99, 234, 240, 429, 546f och 562f eller KKK 273, 411, 487-511, 726, 963-75, 2030 och 2617-19). Ämnet: Jungfru Maria" från TB!


Varför är Maria viktig?
Det finns ett mycket gammalt ordspråk; ”
bakom varje framgångsrik man, står en framgångsrik kvinna.” (En roligare version slutar med; “…en lika förvånad kvinna.”)! Maria:s Son är A L L T, och eftersom Jesus var Gud måste Han ha valt en alldeles speciell mor, till att föda fram den som universum ej kan bära. Vad hade du själv gjort om du valt din moder?

Genom Maria ges Jesus till världen och till henne ger därför Gud nåd i fullhet (bokstavligen ”full av nåd”="kecharitomene" i Luk 1:28)! Maria blev - genom Guds nåd - krönt till att vara mänsklighetens urModer (den nya Eva)! Maria blev - genom Guds nåd - ett fullkomligt helgon! Helgon är det vackraste vår skapelse innehåller! Maria är mänsklighetens skönaste Kvinna (Jesus är Skönheten själv, och Han hämtar all mänsklighet från henne)! I Maria finns ingen rivalitet till Jesus (en absurt senprotestantisk tanke), precis som inte; a) månens sken stjäl solens sken eller b) din spegelbild överglänser dig! I Maria är Kyrkan förebildad, sammanfattad och i fullkomlig blom!

De marianska doktrinerna, hennes tro och ödmjukhet och hennes böner ger hopp om en framtid; där en ung judinna + Son kan ena en splittrad kristenhet och en trasig värld! Inte minst de alltfler Mariauppenbarelser som sker i vår tid gör henne intressant! Kristendomen har ett inre kontemplativt ödmjukt och feminint drag, då Maria gick inåt och visade ett rätt moderskap, oerhört stort mod och styrka i sin uppgift. Hon visar ständigt nya sidor hos sin Son. Kristus och Kyrkan är djupt beroende av kvinnor och av ”Kvinnan”. ”Konstiga” personer är de som enbart intresserar sig för "Konstnären allena" och vägrar betrakta Hans verk. Konstnärliga människor - vilket alla Guds avbilder innerst inne är - intresserar sig däremot alltid för både verk och Skapare. Allt Maria är, är hon genom Guds oändliga nåd. Han har mejslat fram något otroligt unikt. Allt hon vill är att visa på Honom. I Skriften och i Kyrkans liv är Kristus alltid Marias mittpunkt. Redan på 100-talet firas liturgin framför Mariabilder, t.ex. St Priscillas katakomber (år 110) eller St Irenaeus. Kristus visade Maria vördnad (Luk 2:51f) och vi är inte förmer än att vi bör efterlikna Honom (betänk 4:e budet)!

Vad finns i Skriften om Maria?

Maria är inte alls undanskymd i NT (som några ultra-protestanter hävdar) och där hon skymtar fram mindre tydligt, beror det på att hon fortfarande var vid liv när dessa böcker skrevs. I de senare skrifterna som den johannitiska (Joh, Upp) och den lukianska (Luk, Apg) - vilka tillsammans utgör halva NT - har Maria en absolut särställning. Hon är inte betydande kvantitativt, men kvalitativt. Låt inte en liten mängd uppenbara mariologiska citat i NT göra att Maria betraktas som obetydlig.

Utan Maria; ingen inkarnation, inget tempelframbärande, ingen flyktingöverlevnad i Egypten (om Josef får ursäkta), inget första under (Joh 2), förmodligen ingen Lukas (eftersom bl.a. Marias berättande låg till grund för Luk), inget pingstunder (Apg 1-2)! Maria är stor i Skriften, i Kristi liv, i hela den världsvida Kyrkans liv och därmed i våra liv. Maria och Kyrkan har alltid hört ihop under urkyrklig tid, idag och in i evigheten.

Vad har Kyrkan dogmatiskt formulerat om Maria?
Allt mariologiskt är i starkt kopplat till kristologin. Marias nåd, är Kristi nåd som ges till henne genom dHA, för Honom och för att Kristi verk ska kunna ske! Maria är helt ödmjukt beroende av Jesus! All mariansk dogmatik är beroende av kristologin (och ofta också; tvärt om)! Alla kristna måste underordna sig den urkyrkliga kristologin, som framväxt i Kyrkan fram tills 800-talet. Om man underordnar sig Kyrkans ursprungliga hållning där, varför då inte ta till sig fördjupade reflektioner om mariologin, även om någon del utvecklats lite senare (oftast helt parallelt). Bara för att något är störst och viktigast (läs Kristus) tar inte bort mindre viktigare, men dock viktiga saker (läs Guds Moder). Jämför med att proteiner är viktigast i maten, betyder inte att vitaminer är oviktiga.
Kyrkan kallar Maria dogmatiskt för; den nya Eva; Jungfru; GudsModer; Obefläckad och HimlaDrottning (se sammanfattning lk 95ff eller KKK 508ff)!

Redan på 100-talet kallas Maria, för "den nya Eva", se här! Och från första stund har Maria ansetts vara ”Aeiparthenos” (=alltid jungfru, före, under och efter Jesu födelse)! Jungfrufödelsen är ett mirakel och som är oerhört central, faktiskt fröet till hela kristendomen! Om du förnekar den, gör dig till en person med annan syn på inkarnation, sund bibelsyn och syn på Kyrkans magesterium! Om inte Kyrkan fick denna dogm rätt, kan du ignorera henne!

Efesuskonciliet 431 beskrev Maria som ”Theo-tokos” (=Guda-föderska)! Om man förnekar detta förnekas Hans gudomlighet och/eller inkarnationen! Marias syndfrihet har bekänts av Kyrkan överallt (även i öst), under alla tider och av alla (t o m Luther)! Om Maria var syndfri (överfylld av nåd), kunde inte döden rå på henne och hon finns då upptagen med själ och kropp vid Kristi sida i himmelen!

Vad kan Maria lära oss som ett moraliskt ideal?
Hon är fullkomlig, genom Kristi nåd och därigenom fullkomligt helig och frälst! Hennes öppenhet, ödmjukhet, hopp (hennes helighet kommer bli vår), gudomlig gästfrihet, glädjefula fattigdom, kärleksfulla fridfulla ro, trofasta tro och hennes enkelhet är bilder för det gudomliga! I vår tid där sex gudomliggörs och mödraskap degenererats; är Maria en helig motbild! Hon frambär helhjärtat hela sitt jag till Gud (lk546)!

Varför Mariaspiritualitet?
Kärleken gudomliggör! Helgon är mest kärleksfulla (och heligt vreda över synden)! Maria är helt heliggjord för Guds skull! Han är värdig att betrakta genom Hans mammas ögon! Mariaspiritualitet är just att se på Jesus, genom en skapad varelses moderliga kärleksfulla ögon! Hon skall alla släkten prisa salig (Luk 1:48)! När gjorde du det senast? Hon bär fram alla problem till Sonen (jmf Joh 2 och betänk vem som lärde Jesusbarnet bedja) och Han utför hennes vilja (4:e budet)! Maria visar oss vägen, som är hennes Son;
"...Denna kult... är visserligen ensam i sitt slag men är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade Ordet jämte Fadern och den helige Ande. Den främjar också denna i hög grad”. Den kommer till uttryck i de liturgiska högtider som ägnas Guds moder och den marianska bönen, som exempelvis den heliga rosenkransen, som är en ”sammanfattning av hela evangeliet” (KKK 971)!

Vad är Mariauppenbarelserna till för?
Att peka på Kristus! Men alla är kansk inte autentiska! Endast ett fåtal (Lourds 1854 och Fatima 1917) har av Kyrkan ansetts ”trovärdiga”, men det är inget tvång att behöva tro på dessa ”privata uppenbarelser”! Men där Maria:s budskap uppenbaras, har Jesusfromheten exploderat! Maria visar att vi ånyo behöver dedikera våra hjärtan till Honom! Ett tidlöst och marianskt budskap för alla, överallt!
Vad innebär det att Maria är Kyrkans ursymbol?
I Marias Son, utsträcks hennes andliga moderskap till alla människor, se lk 100/KKK 507; "Maria är på en gång jungfru och moder eftersom hon är kyrkans urbild och allra fullkomligast förverkligar vad kyrkan är."! Hon bär Kristus och lever nära Honom (hon finns med i hela det liturgiska livet, från jul till pingst) och lever ffa för Honom i allt! Genom dHA görs Maria till moder för Kristus (huvudet) och då även för Hans kropp = Kyrkan (jmf m Joh 19:26)! Maria är/var vad Kyrkan formas till senare i himmelen! Hon är förebild i tro, bön och kärlek! Hon är heligheten personifierad p g a sin Son! Se t.ex. sist KKK 2618;
"Evangeliet beskriver för oss hur Maria i tro ber och frambär förböner: i Kana ber Jesu moder sin Son om det som behövs vid bröllopsmåltiden, som är ett tecken på en annan måltid, nämligen Lammets bröllopsmåltid. Vid denna måltid ger Kristus på kyrkans, sin bruds, bön sin kropp och sitt blod. Då ”stunden” för det Nya förbundet är inne, vid korsets fot, blir Maria bönhörd. Hon är kvinnan, den nya Eva, ”alla levandes sanna moder”."
Allra, allra sist ett boktips; Himlarnas Drottning; Guds moder i Guds ord av Scott Hahn (152 kr inkl porto)! Man kan inte vara Maria-protestantisk (vad nu det är) efter denna bok!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar