torsdag 13 oktober 2011

Esra-Nehemja

Babylonierhärskaren Nebudkanessar hade jämnat den heliga staden med marken. Men de som söker världsdominans kommer alltid misslyckas. 539 är det Kyros tur att vara herre på täppan. Så i Esra 1:2f kommer ett "glädjebud":
"Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig till Jerusalem i Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem."
Några få människor bestämmer sig för att under Serubbabel (senare under prästen Esras och ståthållaren Nehemjas) ledning göra ett "andra uttåg" och återuppbygga Jerusalem!

SERUBBABEL

I fångenskap hade Skriften studerats och Sabbaten firades och Synagogens gudstjänst fick stor betydelse. Profeter som Hesekiel och Jesaja (spec. 40-66) och Daniel blev betydelsefulla. Ett första tappert försök att bygga upp Israel görs under Serubbabel runt 538! Serubbabel var av Davids hus och Josef:s anfader (1 Krön 3:19; Matt 1:12f) och han tar med sig 50 000 människor (av flera miljoner landsflyktiga som alltså prioriterade bekvämlighet före frihet) och tempelskatterna (dock ej arken, ) och bygger ett brännofferaltare och lägger grunden till templet i en ruin. Genom Haggais och Sakarjas verksamhet fullbordas tempelbygget (som inte blir lika ståtligt som innan, se 3:12) och påsken firas i Jerusalem igen (6:19ff).

ESRA
Efter en längre tid kommer den skriftlärde Esra in i händelseförloppet. Esras anfader var Aron, och traditionellt tillskrivs den långa Ps 119 Esra! Esra uppmanar till reformation - genom att be för folket - och det får som resultat att blandäktenskap upplöses (9-10) och folket sätts åt sidan till att vara det heliga folk de kallades att vara! Esra blir här - som präst - en förebild för den store översteprästen, som kommer till templet för att be för sitt folk och utlägga Skrifterna (se Neh 8, sp v10-12 där folket firar gudstjänst och det följer vindrickande och ätande: eukaristiskt???)! Ja den inre meningen med återuppbyggnaden av templet är att Jesus inte skulle födas i Babylon...

NEHEMJA
Nehemja var en uppsatt tjänsteman i exil vid det persiska hovet! Han organiserar återuppbyggandet av de yttre murarna i Jerusalem. Varken hån, anfall eller konspirationer (4:2.8; 6:1ff) kan hindra arbetet och 52 dagar senare är murarna uppbyggda och lövhyddohögtiden (8:13) och Yom Kippur (9:1) firas! Ja förbundet instiftas på nytt (7:e och sista ggn; 2 Mos 33; 34:10ff; 5 Mos 29f; Jos 24:15; 1 Kung 15:9ff; 2 Kung 11:17; 22f)! Och snart avfaller folket igen (13). Den sista profeten i GT Malaki hade också sin verksamhet under denna tid! Avfall och reformation verkar alltid komma parallelt.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar