lördag 15 oktober 2011

Dawkins

Jag har tagit lite "teistisk time-out" i fastan och bläddrat en hel del i anti-teistisk litteratur! Jag orkade faktiskt inte läsa igenom Dawkins "Illusionen om Gud" (IoG)! Det berodde inte på illvillja (jag läste istället Loftus "The Christian dellusion") utan på tonen. Jag är inte ensam, darwinisten Ruse skriver; "IoG gör det pinsamt för mig att vara ateist"! Nagel recenserar bokens avsikt (new republic 060823); "störta över ända den respekt för religion som av konvention hör till god ton i det moderna sämhället... ständigt bryta denna konvention, och till att vara så kränkande som möjligt"! Plantingas recension finns här! Jag läste också Hahn:s och Wiker:s bok "Svar på den nya ateismen". De skriver;
"eftersom han varken har tålamod med eller sympati för sina meningsmotståndare, gör detta Dawkins nästan fullständigt oförmögen att lägga fram troende människors argument annat än som slarviga karikatyrer."


GUD FINNS (NOG) INTE!
IoG kan sammanfattas med att allt är möjligt, utom att Gud existerar!
"Gud är antagligen den obehagligaste figuren i hela skönlitteraturen: avundsjuk och stolt över det, en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska, en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, en sjukdomsspridande, storhetsvansinnig sadomasocistisk översittare som nyckfullt och illasiiat slår åt höger och vänster." (s51)

Så istället för denna Gud finns; ... Slumpen (=evolutionen)! Igenom IoG är linjen klar att; går det att förklara saker utan Guds ingripande, så är detta (inta bara den rimligaste förklaringen, utan) sanningen... Evolutionsteorin kan i dess ateistiska tappning förklara allt evolutionärt, då blir Guds existens mindre och mindre sannolik.

Dawkins argument ser ungefär ut så här:
P1: Ju mera komplext någonting är, desto mindre troligt är det att det kan existera!
P2: Gud är komplex (KK hävdar i o f s motsatsen)
SS: Gud finns sannolikt inte!

Dawkins erkänner själv att naturen verkar ha ett starkt intryck av att "illusioriskt" vara designad (s 159), och bevisen för att skippa Gud är sannerligen inte tunga. Det vanligaste går det ut på att en Intelligent Designer (ID) ger en oändlig regression (vem skapade ID, vem gjorde då ID:s skapare osv, se s 177)! Nu är inte Gud en evolutionär biprodukt (en överDawkins) och naturen pekar i allt mot en designer om du läser "Naturens bok" utan de naturalistiska reduktionistiska solglasögonen! Det är faktiskt häpnadsväckande att vår hjärna kan upptäcka så mycket sanning i världen. Ofta beror det på att en forskare upptäcker en snygg elegant symmetrisk matematisk princip eller formel! Skönhet ger sanning i Kyrkans värld, i skriften (t.ex. evangelierna) och i naturens värld!

MORAL OCH INDIGNATION
Den senare "moraliska" delen av boken är den intressantaste! Dawkins är sur på kristendomen, ja riktigt förbannad! Detta är ju i o f s ett skäl som talar för Gud, ty i ett evolutionistiskt perspektiv kan vi inte gå från hur någort är, till hur något bör vara. Allt är och moralisk indignation har sitt ursprung från "Han som är"!

Dawkins anklagar judendomen/kristendomen för att vara ond! Etnisk rensning, religionskrig, inkvisition, antisemitism, fundamentalism o s v! Och visst finns det problem för en religiös människa eller för en katolik. Men problem går alltid att lösa! Det intressanta uppkommer om man som Hahn tittar på Dawkins moral utifrån evolutionära premisser och principer (kap 5.ff)! Förutom att de enda ateistiska stater som existerat varit kommunistiska (som annilerat minst 60 milj) så blir en ateistisk moralfilosofi ytterst tunn. I stort sätt har man två källor att ösa ur; A) hedonism/utilitarism/lyckomaximering (eg. ren egoistisk vällusta) och B) evolutionistisk överlevnad av de bäst anpassade (darwinism)! Om vi drar ut konsekvenserna av B), så hamnar vi i Hitlerregimens fasciststat! De bästa överlever. Judar/Romer/präster är skräp och Arier är bäst och gasa därmed ihjäl lössen! Dawkins kritik av judendomen (GT) blir just helt oberättigad, utifrån ett evolutionistiskt perspektiv. Dawkins har ingen moralisk norm/grund för att fördömma 1 Mos 19:30ff; 22; 4 Mos 31:17f; 5 Mos 20:10ff osv? Ur ett evolutionärt perspektiv var urjudarna genetiska genier... Dawkins är däremot väldigt selektiv i sitt urväljande av evolutionära moraliska principer. De sympatiska är altruism, genorisitet, empati, omtänksamhet och medlidande (s 236f)! Utifrån naturalismen, utilitarismen eller darwinismen har detta inget egenvärde! Varför ses då detta som positivt? Ja faktum är att ingen av A-B kan ge moralisk vägledning. Utilitaristen Singer som förespräkar eutanasi, abort, likvidering av utvecklingsstörda, sinnessvaga och oönskade spädbarn är naturalismens konsekvens! Nu tycks Dawkins söka höja sig över en strikt evolutionistisk amoralitet. Problemet är att det är helt ogrundat!

AVSLUT
Dawkins uttrycker i slutet en begränsad epistemologisk skepticism och därmed även en moralisk relativism. Han vågar naturligtvis inte vara konsekvent! Varför skulle vi - evolutionärt - tro att våra tankeförmågor är pålitlig? Hur kan vi veta något utan att det är bara en naiv förhoppning. Om vi tror på en planlös evolution, då är det troligt att vi lever i en drömvärld än att vi verkligen vet något om oss själva eller världen. Då är Dawkins övertygelser - inkluderande naturalismen själv - obevisbar och självförstörande! Naturalism kan inte tros på med hjälp av förnuftet, då förnuftet bara är opålitligt!

Det verkliga problemet är alltså naturalismen, Dawkins (över)tro (eller snarast reduktionistiska undertro) att Gud sannolikt inte finns. För om ateistisk evolutionism är planlös, kan inte naturalism eller evolution m h a förnuftet accepteras. Tro görs sannerligen inte bara i Kyrkan! Kyrkan har inget problem med evolutionsteorin. Men att säga att naturalismen stöds av naturvetenskaperna (t.ex. evolutionism) är inte bara pinsamt utan idag alltmer irrationellt (jmf kosmologin och funktionalitet och spår av design)!

Dawkins och de andra militanta ateisterna har en förbluffande okunskap om religion och deras bemötande av troende är långt ifrån tolerant eller upplyst (jag fasar när de får politisk makt, såsom jag fasar för kommunister vid makten, ty att förbjuda religion/kyrkor ligger inte långt bort i praktiken)! Det är genant att se den inneboende skräcken för religion som odlas i dess kretsar, även på delar av svenska Humanistbloggen. Sanningen och Kärleken kommer TROligtvis och förHOPPningsvis segra över sånt här tomt och menlöst vapenskrammel! Amor vincit omnia!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar