lördag 15 oktober 2011

Uppståndelsen

För att reda ut vad som hände ca år 30, behöver vi ta av oss de Hume-anska eller Hedeniuska skeptiska glasögona (svartmålade dito). Hume hävdade att vi aldrig har anledning att tro att under kan ske (epistemologisk skepticism, där allt är trovärdigare än ett mirakel) medan Hedenius menade att det är en naturlag att alla människor dör, och därför kan ingen uppstå. Båda förutsätter alltså att mirakler (speciellt dagens dito) omöjligen kan ske! Detta är inte en attityd av att följa den riktning (=sanningen) som bevisen pekar! Om vi är öppna för att undersöka just uppståndelsens rimlighet måste vi förutsättningslöst se vad för fakta som finns och sedan se vart allt leder.

5 vanliga teorier har sökt förklara den tomma graven, NT:s drama och Kyrkans framväxt; Jesus var skendöd; hallucinationsillusioner; konspiration, myt och att det verkligen hände och att KK har rätt (hur otroligt det än kan låta)!

Jesus var skendöd
Romerska soldater var proffs på att döda (om de ej lyckades med sin avrättning, avrättades de)! Dessutom är det svårt att tro att Thomas (eller de andra 11) skulle blivit imponerade av en halvdöd, blödande "zombie", och fallit ner och vördat honom som "Dödens överman & Gud själv"! Och till sist en man av Jesu kaliber borde gett spår efter sig. Vart fanns/finns Hans ben idag?

Hallucinationer
Hallucinationer sker individuellt. Här pratar vi om >500 pers en del var med fler än 6 gånger (så Petrus) under lång tidsrymd! Det verkar inte alls ha funnits någon förväntan ö h t att Jesus skulle uppstå hos lärjungaskaran. Hallucinationer brukar dessutom inte äta, prata eller vara fysiska! Och vart fanns/finns Hans ben idag?

Konspiration
Nämn någon som avslöjat denna konspiration (konspirationer läcker ut; förr eller senare). Inte en enda av Kyrkans fäder avsvor sig denna "story", trots att massor dog för dess trovärdighet! Lögner sprids för att få fördelar; men vart finns fördelen här? Varför visades inte kroppen upp (romarna och judarna stod ju på samma sida)? Så vart fanns/finns Hans ben idag?

Myt
Ofta påstås att NT har två lager. Ett tidig icke-övernaturlig (Px ej gudomlig, inga mirakler) och sedan en mytologiskt överbyggnad! Niebuhr:s definition av en liberalteolog var: “En Gud utan helig vrede eller dom; förmådde få människor - utan synd - in i ett rike, genom Kristi korslösa förmedling!” Detta är rent trams. Sådana teologiska professorers fria fantasier (eller Jonas Gardell som anses Dr Hon) är pinsamma luftslott; som byggts för att hindra dem att ta det slutliga steget; ty är de naturalister, bli a-teister!

NT är fullständigt klart av en annan stil än mytomaners! Det är sakligt, trovärdigt, jordnärt, meningsfullt och med djup (alltid förebådat i GT) med få utmejslade ord. Läs själv (och läs att sila mygg och svälja kameler av C.S. Lewis Sv.öv. 1982, s107), t.ex: "Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät." (2 Petr 1:16)!

Det är ögonvittnesskildringar som skrivits ner kort efter de verkliga händelserna. Myter kräver hundratals år för att utvecklas... Kyrkans tro fanns där från början i NT och i utombibliskt material hos kyrkofäderna. NT finns i 1000-tals kopior och med få varianter och de tidigaste texterna som finns bevarade är extremtidiga. Detta är inte myt, det är ögonvittnenas historiska upplevelser och verkliga händelser; som KK alltid vördat som hennes stora skatt! Texternas budskap styrks av arkeologi och utombibliska referenser.

Om uppståndelsen är en myt; hur kan kristendomens framfart förklaras från få fiskares fejkade fiskarhistorier? Skaror av forna svurna fiender blir kristna (över 10% av Jerusalems dåtida befolkning)! Ja avvisandet av NT:s budskap kräver mer tro än dess bejakande. Faktum är att om du söker andra förklaringsgrunder uppstår ett större oförklarligt mirakel än Jesu uppståndelse; "hur uppkom Kyrkan"! Så till alla "naturalister" (kristna som a-teister); ta av de dogmatiska tolkningsglasögona! Utan Jesus, finns inte kristendomen kvar. Med Jesu döda ben i handen försvinner myten. Ingen kunde uppvisa Kristi kropp, då just denna kropp fanns i Jerusalem på 30-talet och finns i KK:s mitt under varje dag (utom på långfredagen och påskafton)!

Motsägelser
Men finns det inte motsägelser i NT:s uppståndelseberättelser (t.ex. olika antal kvinnor och änglar vid den tomma graven)?

Men detta går aldeles utmärkt att harmonisera. Ögonvittnesskildringar är ofta motsägelsefulla. Det är inte särskilt svårt att konstruera många möjliga harmoniserade konstruktioner av skeendet på Påskdagsnatten/morgonen! Endast gravt fientliga personer finner otroliga motsägelser, vilket sägs göra dessa berättelser otrovärda!

Varför visar inte Jesus sig för alla?
Redan de gamle (t.ex Celsus) hade denna invändning. Men Gud tvingar sig inte på; har aldrig gjort och kommer aldrig göra (se Matt 8:11ff). Det finns i dagens KK enormt många "bekräftade" övernaturliga händelser (t.ex. Mariauppenbarelser, helbregdagörelser, reliker osv); ändå tror inte alla! Det visar bara på hur fördunklat det andliga sinnet kan bli. Ärliga sökare finner dock alltid; förr eller senare!

Kristus är sannerligen uppstånden!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar