onsdag 12 oktober 2011

Jesus


Trosbekännelsen behandlar Jesus i större delen av sin text, Kan vi då säga något (så här) kort om Jesus?
Nej egentligen inte, men lilla katekesen söker i 50 punkter på 10 sidor teckna en bild (se stora katekesen 422-750)! Att sammanfatta dessa sidor - i 7 punkter - känns omöjligt, så läs själv (ty utan Jesus kan vi egentligen inte veta något om kristendom, vårt liv, döden eller om Gud) evangelierna och katekesen!

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 79-94 och 101-135 eller KKK
422-750). Ämnet: JAG TROR PÅ JESUS KRISTUS GUDS ENFÖDDE SON" från TB!


Vem är Andra personen i den TreENIGa Gudomen?
Jesus (=Gud frälser) säger sig vara Vägen, Sanningen och Livet självt (Joh 14:6); som är världens ljus (9:5); som fanns innan Abraham (8:58); som fanns i begynnelsen och som allt blev till genom (1:1-3)! Genom Honom kan vi se Gud (Fadern), ty Messias (Maschiah [hebr]=Christos [gr]=Jesus) förklarar Honom för oss (1:14f och 10:30), ty Han har stigit ner från himlen (Joh 3:13)! Jesus är det som särskiljer kristendomen från allt! Han är Kyrios (="JHWH" i hela LXX=Septuaginta, som var den grekiska översättningen som apostlarna använde) och född (icke skapad) av Fadern före all tid!

Kan Guds Son bli människa?
Kan en regisör träda in i skådespelet? Kan en författare låta huvudpersonen avspegla sig själv? Kan en dröm bli sann? Kan den som universum ej kan rymma, ta sin boning i en ung judinnas sköte? Kan denna historia som förändrat så många liv, vara rent önsketänkande? Denna kärlekshistoria saknar sans - ja den är sanslös - men sannfylld! Det är uppenbarad överlogisk extatisk kärlek! En kärlek som går i döden för sina älskade! Vi kan inte förstå exakt hur, men dock att Gud blev ett litet fattigt värnlöst judiskt flyktings-människobarn!

Vad syftar Jesu gärning på jorden till (lk 86)?
Gud blev människa, för att männikor skulle försonas med Gud och för att få kunskap om Hans oändliga kärlek; för att vara förebild i helighet och låta oss bli delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4)! Hela GT (hela kosmos) syftade på denne man (se t.ex. Präst i Sek 4:14; 6:13 Luk 4:16ff, Profet i Jes 11:2 och 61:1 och Kung, se i Ps 2 och 110)!

Ett citat ur katekesen 469 (ur Bysantisk [och romersk] liturgi) förklarar Kristi gärning:
”Han förblev det han var och antog det han inte var”, Och...; ”O du ende Son och Guds Ord, du var odödlig och ville i din nåd bli människa genom Guds heliga Moder, den alltid rena Jungfrun Maria, du som utan förändring blev människa och blev korsfäst, o Kristus, vår Gud, som genom din död har krossat döden, du som är En i den heliga Treenigheten, förhärligad med Fadern och den helige Ande, fräls oss”.
Vem är Han och vem räddas genom Honom?
En Sann Gud och sann människa i två naturer (mänskliga och gudomliga) förenat i en person! Han hade en förnuftig mänsklig själ och plågades, led och dog som kroppslig människa! Han hade oxå en intim och omedelbar Gudsinsikt (lk 90)! Den mänskliga viljan är underordnad den gudomliga! På förklaringsberget uppenbaras Hans härlighet, se katekesen 555;
"För ett ögonblick visar Jesus sin gudomliga härlighet och bekräftar på detta sätt Petrus bekännelse. Han visar också att han för att ”gå in i sin härlighet måste gå över korset i Jerusalem. Mose och Elia hade sett Guds härlighet på berget; lagen och profeterna hade förkunnat Messias lidande. Jesu lidande är verkligen Faderns vilja: Sonen handlar som Guds Tjänare. Molnet antyder den helige Andes närvaro: ”Hela Treenigheten visade sig: Fadern i rösten, Sonen i människan, Anden i det lysande molnet”
"Ditt utseende förvandlades på berget, och efter sin fattningsförmåga skådade dina lärjungar din härlighet, Kristus vår Gud, för att de, när de såg dig korsfäst, skulle förstå att ditt lidande var frivilligt och för att de skulle förkunna för världen att du är Faderns strålglans."

Denne universums Herre kommer inte ge sig förrän allt är Honom underlagt! Ett bortsprunget får är ETT för mycket (Matt 18:12 och Joh 15:4). En förlorad själ, är EN för mycket! Han lovar att alla som söker Honom finner! Alla som söker Gud kommer räddas (även om det sker genom en osynlig mystiska Kyrkokroppen), men allt kommer ske genom Kristus! Det finns bara en väg till Gud, men många vägar till Kristus! För oss som frågar om det kommer bli många i himlen ger Jesus ett svar; "Kämpa för att komma in genom den trånga porten" (Luk 13:24)! De enda som inte blir räddade är de som tycker att just DE inte behöver någon frälsare! Gud låter deras vilja ske (och måste göra det för att fri vilja ska ö h t vara relevant)!

Vad betyder Jesu död?
ALLT! I Kristi påskmysterium möter vi hela den kristna trons centrum, ty detta är frälsningsgrunden! Kristus sonar och dör för ALLA (se Mark 10:45 och Hebr 9:15 och KKK 543, 605) och återlöser människorna på ett enastående, fullkomligt och slutgiltigt sätt och öppnar vägen till gemenskap till Gud (lk122)! Och vi är alla delaktiga i att Han var tvungen att dö (lk117, men se också Joh 19:20 där alla världsspråk sätts ovanför korset), vilket omvittnas redan i GT; t.ex. i Jes som den lidande tjänaren! Strax före sin död instiftas eukaristin, som ett levande och verksamt "minne" av Hans offer och gör apostlarna till NT:s offerpräster!

Under gravvistelsen steg Jesus dessutom ner i dödsriket (Hades=Sheol) och befriade de redan rättfärdigt avsomnade!

Har Jesus uppstått?
Ja, Han är sannerligen uppstånden! Döden är med Kristi död besegrar. Död var är din makt och seger? (1 Kor 15:55, skrivit mindre än 20 år efter händelsen)! Detta är världshistoriens märkligaste händelse! Det går att historiskt verifiera (och ifrågasätta om du så vil, men du kan inte ge en bra förklaring till den tomma graven, lärjungarnas möte och Kyrkans framväxt, utan Jesu verkliga uppståndelse)! Mer än 500 vittnen såg Jesus uppstånden (1 Kor 15:4ff och Apg 1:22) och apostlarna kan inte ha ljugit eller förlett massorna, se vidare här!

Kristi mänskliga natur ingår nu kroppsligen i Guds härlighet, med sårmärken (lk 128f) och Gud visade sig för sina lärjungar för att de skulle bli vittnen inför folken och världen! Uppståndelsen bekräftar Kristi gudom (lk 131, då Fr uppväckte, dHA gav liv och JK uppstod))!

Kommer Han igen?
Ja, Gud håller alltid alla sina löften! Under tiden får vi bära vårt kors (vi kommer möta motgång, det har Han oxå lovat) och som med-lemmar får vi med-lida i Kristi mystiska kropp (Kol 1:24)! Kristus ber ständigt för oss och sänder oss (Kyrkan och de kristna) sin Ande! Kristus är Herre över allt också för sin ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrka! En dag blir Gud allt i alla överallt och vi ber att Han ska komma snart! Bara 3 personer har hävdat att de "besegrat världen" (Joh 16:33); Buddha genom uppvaknandet från den illusioriska drömen; Alexander den store genom svärdet och Jesus Kristus genom att ge sitt liv! Han kommer för att inta sin tron! Ingen vet dock när det kommer ske! Låt Anden blåsa korsdrag och göra oss beredda! Marana ta (Upp 22:20)!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar