lördag 15 oktober 2011

Kyrkan o de andra

Ett ämne som ständigt verkar återkomma i massa poster är hur ”Extra Ecclesiam Nulla Salus” ska tolkas. Jag vill egentligen inte fortsätta de diskussionerna eller ge något svar, utan bara bena ut problematiken! Det görs bäst, med den bästa bok i apologetik som jag anser skrivits; Kreeft:s (och Tacelli:s) ”Handbook of Catholic Apologetics” (en mer innehållsrik bok, men samtidigt lättfattlig och rolig, får du leta efter, ja när du har 150 kr på bokkontot (inkl porto), vet du vad du ska göra)! Kapitel 14 sammanfattar jag nedan, för att det är det bästa jag läst om andra religioners förhållande till katolicismen!

Kristendomen är exklusiv. Ingen annan väg finnes än Jesus! Finns det sanning och goda saker i andra religioner? Ja, för allt sant är Guds sanning (Holmes)! Och moralfilosofin är ganska lik mellan olika religioner (t.ex. gyllene regeln). Men kan andra religioner ge frälsning? Nej, då ingen frälsning finnes, annat än genom Jesus! Om människor blir frälsta är det genom Kristi förtjänster!

Kreeft sammanfattar i 10 punkter hur olika man kan se på hur kristendomen förhåller sig till andra livsåskådningar (agnosticism, ateism, polyteism, panteism, deism och unitarism)?

1. Icke-kristna kommer automatiskt till helvetet!
2. Endast kristendomen har sanning och icke-kristna religioner är idel falskhet!
3. Andra religioner har en del sanning (mixat med falskhet), men endast kristendomen har ren, ofelbar sanning! (agnosticism gör inga sanningsanspråk, vart hamnar den här?)
4. Andra religioner har en del sanning (mixat med falskhet), men endast kristendomen har hela sanningen! (om k har hela sanningen, vad händer med astronomin?)
5. Religionerna är skuggbilder dessa myter pekar på den sanna, faktiska myten; kristendomen (C. S. Lewis)
6. Pluralism! Religioner kan inte jämföras, då de är olika bra på allt.
7. Alla religioner är samma, i sin gömda esoteriska, mystiska, icke-verbala form (ofta reducerat endast till gyllene - ofta oraliska - principer)!
8. Religion är subjektiv och kan inte jämföras!
9. Religion är evolutionär och i utveckling. De mest utvecklade religionerna är de senaste!
10. Kristendomen är den värsta religionen, eftersom den är intolerant och exklusiv!

Nr 1 är inte ortodox, för Tatian, Tertullianus och Leonard Feeney höll motsvarande syn och exkommunicerades därmed!
3-5 är helgonens och - här någonstans hittas - Kyrkans svar! Och den enda hållning som ger skäl att missionera världen med barmhärtig sanningslidelse (compassion) och kärlek.
6-8 är mest vanliga!
7-10 förnekar Jesu anspråk!
9-10 kan bara förfäktigas av nyateister som Dawkins, som inte begriper - eller möjligen inte orkar - bättre...

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar