onsdag 12 oktober 2011

i Kyrkans fulla gemenskap

Tänkte först med en "apologetiskt färgad ton" gå igenom - 3 kortare delar/dekaloger som innehåller 7 punkter var - av katekeserna. Varje del förklarar de tre viktigaste områdena i en religion; lära (tron); liturgin (tillbedjan) och liv (morallära)!

Jag vill ge några skäl till varför Kyrkan är den "kyrka" som är gudomligt grundad och sanktionerad och kanske kan det få någon att lägga ner en hundring och köpa och läsa lilla katekesen (109 inkl fri frakt, medan den stora finns gratis här).

För er som är protestanter kan 99 Invändningar vara intressanta att studera vidare i, en sammanfattning finns häruppe (till höger högt upp)! Ateister kan börja här!


LÄRA
(DEL 1)
Tron (kap 1-3 i Katekesernas inledning punkt 1-185 i KKK)
Gud (kap 1 i TB-avd)
Skapelsen
Människan
Jesus (kap 2 i TB-avd)
Maria
Anden (kap 3 i TB-avd)
Kyrkan
Syndaförlåtelsen
Himlen


LITURGI/TILLBEDJAN (DEL 2 och 4)
Liturgin
Sakramenten
Initiationen (=Dop + Konfirmation i Kap 1 av sakrament-avd)
Eukaristin
Bikten (Kap 2 i sakrament-avd)
Smörjelsen
Prästvigningen (Kap 3 i sakrament-avd)
Äktenskapet
Bön (4:e DEL:en)
Fader vår

LIV (DEL 3)
MänniskoVärdighet (Kap 1)
SamhällsMoral (Kap 2f)
Helgelse (Kap 3) 
Dygd
Gudskärleken (i hjärta, själ och förstånd i bud 1-3; Kap 1 i dekalog-avd)
Familjeliv (4:e budet:s sociala nästankärlek; Kap 2 i dekalog-avd, )
Livsvägen (5:e budet)
Samlivet (6:e och 9:e budet:s nästankärlek)
"Näringslivet" (7:e och 10:e budet:s nästankärlek)
LivsSanning (8:e budet)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar