onsdag 12 oktober 2011

Anden

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 136-146 eller KKK 683-747). Ämnet: JAG TROR PÅ DEN HELIGE ANDE" från TB!

Vem är tredje personen i den TreENIGa Gudomen ?
Han utgår av Fadern (och Sonen, vilket senare tillagts av västKyrkan) och tillbeds och förhärligas som de andra oskiljbara tre personerna! Han finns i våra hjärtan, så att vi kan ta emot Zoe (=övernaturligt gudomligt liv, skiljt från Bios=biologiskt natur-likt liv)! Han är osynlig, men känns igen när Han uppenbarar "Ordet" och verkar i Kyrkan!

Hur benämns och symboliseras Anden (lk 138f, KKK 691-701)?Kärt barn har många namn! Den helige Ande är egennamnet, men Anden (=Ruach [hebr]=luft, vind, andedräkt); Parakleten (=Tröstaren, talesmannen); Kristi Ande; Herrens Ande; härlighetens Ande; löftets Ande och Sanningens Ande är också Skriftens benämningar! Vatten, smörjelse, vind, eld, eldstungor, molnsky (t.ex. Matt 17:5), handpåläggning, finger (KKK 700) och duvan är speciellt dHA:s symboler!

Vad gör Anden i Skriften (lk 140-44)?

Inspirerar dess författare (även i GT att peka fram mot Kristus), fyller profeterna (speciellt Johannes Döparen, som förkunnar Jesu ankomst); uppfyller Maria fullkomligt, viger Jesus till Messias i Hans smörjelsen och utgjuts i fullhet vid pingsten/konfirmationen; så att Kyrkan kunde vända upp och ned på världen (egentligen helga och förändra världen/värden i grunden)!

Vem är Han?
En Sann Gud som gjort stora avtryck i Skriften (GT och NT) och i många döpta människors liv! Han verkar än idag i Kyrkan (annars hade Kyrkan inte överlevt sig själv)! Han är Enandets, Förändringens, Kärlekens och Sanningens (EFK:s ) Ande! Han ger oss all nåd och är oss så nära att vi inte kan se honom (jämför vinden)! Han ger ljus till att förstå Skriften, för i kärlekens ljus blir även det mörka klart (därför är helgon bättre på att förstå Skriften, än teologer, se Joh 7:17)! Han ges till dem som frågar efter Honom (Luk 11:9ff), så fråga effter mer i ditt liv... Han ger gudomligt liv i varje sakrament! DHA är magiskt mystisk och ibland magstarkt mastodontisk; men messianskt mässcentrerad!

Vad betyder Andens utgjutande?
Att skräckfyllda velliga "nickedockor" blir klippfasta Apostlar och förändrar en hel värld! UrKyrkan fick efter pingsten en glödande glöd som gjorde dem oemotståndliga och gav dem gudomlig kraft att vara trogna in i döden! Utan Anden är Kyrkan stendöd! Utan Anden kan inte Magestratet (=bl.a. påveämbetet, biskopar och prästerna), liturgin eller livet (moralläran och syndaförlåtelsen) fungera i Kyrkan! Med Anden blir det lärda, utlevt och orden kommer ner i jorden (hjorden) och börjar växa! Ordet kan - faktiskt mha dHA - ta kött och ta sin boning ibland oss (se KKK 737)! Anden skapar nytt och levandegör allt! Hela världen har satts i brand av dHA och elden brinner än, men med lågor som inte förtär, utan renar!

Är Kyrkan karismatisk?
Självklart, ty det var på henne som Anden föll på pingstdagen! I Kyrkans tro blir andeuppfyllelsen ett livsprojekt och Anden utges specifikt i vissa stunder; t.ex. i dopet och i fullhet i konfirmationen. Vågar vi därefter stå upp för och ta emot alla Hans mångfaldiga nådegåvor?

Karismatik kan blomma och samtidigt underordnas det kyrkligt ordnade livet, vilket den verkligen gör i den världsvida gigantiska Kyrkan. DHA verkar karismatiskt inom kyrklig hierarki. Ordning och ämbete håller ihop den stora karismatiken inom Kyrkan och därför har karismatiken en stor framtid här. En ”riktig pingstvän”, ser att den helige Ande verkade i Apg 2 i enhetens och universalitetens Kyrka, med St Petrus som dess enande mitt1 och med Maria som Kyrkans urmoder. Anden strävar för enheten, pekar på Kristus samt uppfyller ständigt Kyrkan; för att skapa ordning och försoning.2

Hur verkar Anden (lk 145f)?
Bygger, besjälar, sänder helgar, arbetsfördelar i Kyrkan och återger Kyrkans lemmar deras förlorade Gudslikhet och ger oss del av den heliga Treenighetens eget liv i sakramenten och lär oss be (liturgiskt och i ensamhet)! Anden kommer över Kyrkan och den blåser (inte enbart hur den vill, utan) ”korsdrag” nära Petri och Maria i Kyrkans mitt (se bild ovan)! Ingen kan säga att "Jesus är Herre", utan dHA:s uppfyllelse (1 Kor 12:3)! Anden är extremt kristologisk och verkar "i smyg" inne i oss, från skapelsen, till försoningen och i heliggörandet! Om vi älskar Gud gör vi som Gud vill (Joh 14:15) och Anden viskar till oss i allt (även i den stilla susningen), se vidare KKK 683 och 687f;
"...Anden själv hör vi inte. Vi känner honom enbart i den rörelse där han uppenbarar Ordet för oss och förbereder oss att ta emot honom i tro. Sanningens Ande som ”avslöjar” Kristus för oss talar inte av sig. En sådan verkligt gudomlig diskretion förklarar varför ”världen inte kan ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den” medan de som tror på Kristus känner Anden därför att Anden är i dem (Joh 14:17)."
Och 739;
"den helige Ande är Kristi smörjelse, så är det Kristus, kroppens Huvud, som låter Anden tränga in i sina lemmar för att nära dem, hela dem, ordna dem i deras olika funktioner, ge dem liv, sända ut dem för att avlägga vittnesbörd, förena dem med sin hängivelse åt Fadern och sin förbön för hela världen. Det är genom kyrkans sakrament som Kristus till lemmarna i sin kropp förmedlar sin helige Ande, Heliggöraren (andra delen av katekesen behandlar detta)."

1 Texten inleds med att apostlarna och Maria var församlade (Apg 1:13f) och det väljs en efterträdare till Judas. Runt detta urkoncilium (Apg 2) beskrivs först hur Kyrkan blir uppfylld av Anden, sedan beskrivs hur de första katekumenatet blir till. I styckets mittparti ger alltså St Petrus (påven) instruktioner i 2:14ff (även 1:15-22) och sedan följer tron i v37 och katekumernas omvändelse, dop och den helige Anden som gåva i v38. Därefter följer Eukaristi. Pingstundret ser väldigt kyrkligt ut…
2 För vidare studium om Anden; Din Ande Herre uppfyller jorden (bok från läroämbetet); WARE, Den helige Ande i den kristnes personliga liv och HALLDORF, Drick djupt av Anden. Detta är riktigt, riktigt bra litteratur. Sådana böcker gör att teologers hårstrån kommer att resa sig (Gunde Svan hade ett uttryck om ståpäls - alla hårstrå står rakt upp - vilket jag tror passar in på denna litteratur).

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar