torsdag 13 oktober 2011

Josua och efterföljande Domare

Efter 40 långa år i öknen kommer endast Kaleb och Josua (Mose ändrar hans namn till Yeshua/Jesus, se 4 Mos 13:17.30 jmf Hebr 4:8) fram till löfteslandet av de vuxna som var vid Sinai! Invånarna i Kanaan bestod av ett antal hedniska folkslag (ofta materiellt välmående) som dyrkade bl.a. de demoniska avgudarna Baal och Astarte (fruktbarhetsgudomar, med människooffer)! Hela boken kan ses som en allegori över Jesus (Yeshua=Josua)! Den nye Moses (Jesus, från Josua i 5 Mos 34:9) leder Guds utvalda över jordan (dopet) in till det utlovade landet (himlen)! Domarboken skildrar folkets förfall (och glömska av Guds tidiga verk, se Dom 2:10f)) och upprättelse med ett antal "domare" ("shofetim"=räddare, som var som typ lagmän, se 2:16)!

JOSHUAS INDELNING OCH UPPDELNING
Kap 1-5 förberedes erövringen och man firar påsk (5:10) och mannat ges inte mer och Josua möter strax därefter en Kristuslik man (5:13) som han faller ner inför och tar av skorna (jmf 2 Mos 3:5). Kap 6-12 skildrar erövringen med början av Jeriko!
Kap 13-21 uppdelning av landet och kap 22-24 skildrar Joshuas sista tid! Två nyckelverser är 24:14f (jmf 5 Mos 30:15ff); "Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och i Egypten, och tjäna Herren... Jag och min släkt vill tjäna Herren." I Sikem återupprättas här förbundet igen och folket förpliktigar sig att tjäna och höra Gud (t.ex. 24:24)!

DOMARBOKENS INDELNING
7 stora avfallsperioder (sjukdomstillståndet) skildras och 7 stora domare (=läkare, med drastiska mediciner)!
1) En hednisk kung förslavar Israels barn och Kalebs släkting Otniel får Herrens Ande och blir domare. Landet får ro i 40 år!
2) Moab och amalekiterna slår Israel och Ehud befriar dem!
3) Kananeerna förslavar folket och Debora och Barak befriar dem. Debora ses som en förebild till Maria (se 5:7c och 24)!
4) Midjaniterna fick dem i sin hand i 7 år. Gideon räddar dem. 6:12ff är en märklig historia som för tanken till Kristus (se sp v14.19.21). Landet får ro i 40 år!
5) Gideons son gör sig till kung; Abimelek och och berättelsen avslutas med Sikems torn, där befolkningen dränks i blod och Tebes torn där Abimelek tar livet av sig! Domarna Tola och Jair kommer sedan och återställer ordningen!
6) Filisteerna och ammoniterna plågar Israel och skökosonen Jefta bedfriar dem (och dödar sin dotter)!
7) Sista avfallet sker under 40 år under filisteerna! Nasiren (nykterist men hårfager) Simson befriar dem.

SLUTSATS!
Dåtidens a) avgudar tillbads (precis som nutidens kyrkofolk "tillber" materialism, njutningen och makten) vilket gjorde att den b) inre andliga styrkan försvann hos folket. Då brakade den c) yttre politiska och militära skyddet samman för Israel! I förtryck bads det ooch folket d) omvändes och e) Gud svarade. Med "domarstyret" uppkom f) stolthet genom välstånd och nya a) avgudar tillbads. 3000 år senare snurrar detta hjulet vidare. Det enda vi lär av historien är att vi inget lär!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar