torsdag 13 oktober 2011

Evangeliet till Rom

Anders har varit på bibelcamping och ägnat en vecka åt Markusevangeliet (tack Hasse Andersson)! Här är en sammanfattning av veckan med katolska glasögon...

Markus kallas för Petrus son (1 Petr 5:13) och traditionellt anses Evangeliet enligt Markus vara Petri skildring (p g a av stil; t.ex. Herrens lidande tjänare - jmf Apg 3:13.26; 4:27.30 - och Petrus nämns ofta, med frekventa fiskarskildringar). Skildringen är enormt kort, koncis, realistisk och filmiskt (bl.a. med många små detaljer)! Allt är dock avskalat och "avjudafierat" (ingen släkttavla, få GT-citat och referenser till Lagen, jmf Matt) med en praktisk, pragmatisk romersk touch (Rom gillade människor som fick saker att hända)! Markus visar på att Kärleken besegrar allt! Mark är i punktform (med Apg 10:34-43 som mall) för stressade romare (eller Svenskar)!

FRAMGÅNG OCH UPPGÅNG OCH NERGÅNG
De första kapitlen är en framgångssaga. Allt går väl! Jesus kallar lärjungar, driver ut demoner, botar, visar sitt HERRskap o s v! Men i 8:27-33 vänder det! Det blir uppenbart vem Jesus ÄR (jmf Matt 16:16ff som är mer utförlig)!

Dramat går härefter upp mot Jerusalem (och neråt)! Jesus förutsäger sitt lidande (8:31;9:31 och 10:32ff)! Lärjungarna får se Gud i förklaringens ljus (9:33f; och samma individer får uppleva lidandet i Getsemane), men käbblar om vem som är störst och vilka som är med i Guds rike (9:38-41)! Frågan om lärjungaskapets kostnad blir här centralt (8:34-38;9:35-50; 10:23-31 och 35-45)! Lidandet, medlidande och utgjutande är vår lott! Men i allt segrar Kärleken!

UTGÅNG
Kapitel 11-15 är centrerade kring Passionsveckan. Striden hårdnar. På Söndagen är det klang och jubel (Mark 11:1-11; jmf Sak 9:9), men det blåser upp till konfrontation (se 11:12ff.27ff; 12:1ff); men i 12:34; "vågade ingen fråga honom mera"! Gripande, justitiemordet och korsfästelsen beskrivs kortfattat, men med ständiga allusioner till GT (jmf på korset med Ps 22)! Ursprungsberättelsen slutar drastisk med darrande och rädda kvinnor vid en tom grav (16:9 är senare "kyrkligt" tillägg, därmed inte oviktigt)!

KATOLSKA BIBELORD
Alla böcker har material som är unikt för en katolsk bibelförståelse (de passar först in i bilden, när man ser Kyrkans fullhet)! Här följer ytterligare en subjektiv lista;

Mark 5:39c inte död utan sover
Mark 6:13 smorde sjuka
Mark 6:41; 8:6; 14:22 eukaristisk bön
Mark 6:56 relik
Mark 7:33; 8:22f sakramentsmateria
Mark 9:4 samtal med Mose och Elias
Mark 9:42ff förledelse av de små är allvarligt
Mark 10:1ff skilsmässans omöjlighet
Mark 10:28ff lämna allt (inkl familj) --> ger cellibatära apostlar.
Mark 12:26f Gud för de levande!
Mark 15:40.47 3 olika Marior, som mödrar till Jesu kusiner!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar