torsdag 13 oktober 2011

Visornas kärleksvisa

Att tolka Skriften är ibland inte lätt. Höga Visan är mångdubbelt svår. Denna kärlekssång har många djup och en erotisk sensualism som fick även fromma unga judar att rodna (faktum är att i judisk tradition, fick ingen läsa denna bok före 30 fyllda)! Många av de österländska glödande bilderna är lite svårförstådda för oss! Men boken pulserar av kärlekstörst!

Den bokstavliga läsningen av H.V. är att det är flera kärlekssånger mellan en man (av judisk tradition om den unge monogame Salomo) och EN kvinna. Kärleksdikter ska läsas och inte beskrivas, så läs den bokstavligt så; som en fröjdefull kärleksfull lekfull sång över det äktenskapliga livets fröjder.

Sen kan denna bok mycket väl tolkas allegoriskt eller symboliskt (så har alltid skett i judendomen och kristendomen) som en kärleksförklaring över Kristi kärlek till Kyrkan (eller Israel)! Den kan därmed också tolkas mariologiskt (och det går alltid att tolka hela Skriften på många sätt - samtidigt).

Även den moraliska och anagogiska (med syfte mot det himmelska) tolkningen går också att applicera på H.V.! Lammets bröllop kommer ske. Och det är ett monogamt evigt bröllop mellan brudgummen och EN himmelsk brud=Kyrkan (Upp 21:9)!

KÄR-LEK
Kärlek är inte bara åtrå (det är det också), utan ju mer och längre vi älskar desto älskvärdare blir vi. Att älska är att anstränga sig (3:1-4)! Ibland är den kära leken svår. Den älskade försvinner, men återfinnandet kommer alltid tillbaka (Kär-lek är lite "kurragömme", se 5:2ff). Så älska djupt och sök kärlek i allt. Inget är utan pris i livet, men kärleken kan inte köpas (8:7), bara arbetas fram. Kärlek är som gott vin, det blir bättre med åren. Vin är lite som kärlek på flaska (1:2b; 4:19b; 5:1cd; 7:2b.9; 8:2b)! En av de skönaste beskrivningarna av kärleken kommer i slutet (8:6f);

"Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den."

SYMBOLERNA
Det är inte svårt att få boken att bli Kristologisk. Läs den med detta för ögonen... Ej heller mariologisk (även om det kan vara lite svårare)! Men om Han som talar i sångerna är Kristus (=symboliserad av Salomo), vem är då Salomos moder, som satt på kronan (3:11, Kungamodern hade en mycket speciell Drottningroll - se här - i Israel)! Se även det oförstörbara tornet i Höga Visan 4:4, se om obefläckelse i v7 och den inhägnade trädgården och den förseglade källan i 4:12! Lyssna på "kristallen den fina" - här - så förstår du vad medeltidens folkfromhet visste som vår reducerade Nordiska dystra nutid saknar!

OÖVERVINNLIGHETKärleken är oövervinnlig (och monogamt bunden till en), inget stoppar den (2:8); amor vincit omnia! Kärleken fördriver rädsla (2:14), den överraskar (2:9) och övervinner döden (se ovan citat från 8:6)!
Kärleken övergår allt, den gör att jag blir hon och hon blir mig (2:16)! Kärlek är allts inre mening (
t.ex. attraktion i atomen, eller gravitation är egentligen inget annat än kärlek uttryckt i fysik), eller för att citera evangeliet enligt John (Lennon); "all you need is love"! Ja, bara en som älskar kan förstå den visa om kärleken som inspirerat helgonen (t.ex. Bernard, Johannes av Korset och Aquino) och folkfromheten och alla kärlekssjuka individer i historien! Kärleken ska fullkomnas i den himmelska bröllopsfest som aldrig ska ta slut (inte ens vinet ska ta slut, jmf Joh 2)!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar