torsdag 13 oktober 2011

Begynnelsens begynnelse

"Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets"; I begynelsen skapade Gud himmel och jord.

Vad menas med det? Här finns 2 diken. Det ena är att tro att 1:1-2:3 är just en bokstavlig beskrivning av hur allt skedde (fundamentalism) och det andra att detta är en saga för god för att vara sann (ateistisk naturalism eller dess "frommare" utlöpare: modernism)! Berättelsen är ingen naturvetenskaplig berättelse (snarast ett teologiskt zoom:ande över begynnelsen), men den är sann (se "Vem har gjort..." nedan)!

EN RELATION SKAPAR EN AVBILD
Den gyllne (medel)vägen är Kyrkans (ofundamentalistisk och omodern), se 1:a artikeln över trosbekännelsen i KKK!
"”Varifrån kommer vi?” ”Vart går vi?” ”Vilket är vårt ursprung?” ”Vilket är vårt mål?” ”Varifrån kommer och vart går allt som finns?” De två frågorna – om ursprunget och om målet – kan inte skiljas åt. De är avgörande för den mening och den riktning vi ger åt vårt liv och vår gärning." (KKK 282)

"...tre ting utsägs i dessa Bibelns första ord: den evige Guden har låtit allt som finns utanför honom själv få en början. Han ensam är skaparen (verbet ”skapa” på hebreiska bara’– har alltid Gud som subjekt). Allt som finns (detta uttrycks av formuleringen ”himmel och jord”) beror utan undantag av honom som ger det existens." (KKK 290)
I KKK 291 förklaras att Joh 1 förtydligar att i begynnelsen fanns Ordet (Kristus). Just ”RaSHiT” (från Be-rashit) har betydelsen ”den förste/huvudet/förstlingen”. Gud skapar ("Elohim bara") alltså genom den förste (rashit) och Guds Ande (ruach) svävar över vattnet (1:2)! KKK293; "Skapelsen är den heliga Treenighetens gemensamma verk." (jmf även "oss" i 1:1f.26; 11:7, se nedan)!

Från Skriften och katekesen ser vi att skapelsen finns till Guds ära. Gud älskade och är godhet, därför finns allt genom Guds oändliga vishet och kraft (KKK 293-5)! Världen är God; ty "Och Gud såg att det var gott (tov)" upprepas 7 ggr (efter människans skapelse sägs t o m MYCKET GOTT, 1:31)! Allt gott är skapat av Godheten själv!

SYNDENS ACCELERATION I 4:a TOLEDOT:er OCH EN ÅTER-LÖSNING
Om allt är gott, varför finns då det onda? Antingen kommer ondskan från Gud, naturen eller oss! Svaret ges i nästa berättelse/"toledot"(="detta är berättelsen om") där syndafallet och syskonmord beskrivs (2:4-4:26) och i nästa "snusk:iga toledot" (5:1-6:8, märk 6:2-6 om ondskans acceleration och att Gud "ångrar" människans skapelse) och i nästa toledot om syndaflod (6:9-9:29) och i språkförbistring:ens 4:e toledot (10:1-11:9) där Gud (plural=oss i 11:7) stiger ner och förbistrar folkens tungomål (jmf Apg 2:2ff)! Skapelse, sedan syndafall och accelererande syndakonsekvenser och löftet om Kvinnans SÄD (Jesus) som ska krossa Ormen (=nachash, jmf
Jes 27:1 och draken i Upp 12)!

Mänskligheten (=Adam) levde i fullkomlig harmoni (shalom) med Gud, sin nästa och skapelsen och så bryts allt sönder (3:8.12.16.17.19). Tillvaron krackelerar och döden gör sitt intåg, för att inte allt ska gå fullständigt galet! "O Felix Culpa" (o saliga syndafall), ty döden har med Kristi död utplånats. Syndens upplevelser och separation - symboliserat och konkretiserat i ätandet - har i Eucharistin fått sitt motgift (jmf 2 Mos 32:4-6.20)!
O hur nödvändig var icke Adams synd, som Kristi död har överskylt, O du saliga skuld, som förtjänade en sådan frälsare! Det är härligt och fullkomligt paradis-likt att fira katolsk påsk!

VEM HAR GJORT ALLT SÅ SKÖNT?
Darwinism är inte en enhetlig lära. Den kan användas på 3 plan. a) Hur kom olika arter att uppstå på jorden, vilket kan följas av fossillager! b) Hur skedde detta? Jo genom naturligt urval; "den starkes överlevnad"! c) Detta "hur" kan hävdas förklara hela världen och visar att den design som finns är helt inomvärldslig och "naturlig" (=o-gudaktig)! Detta 3:e plan är ett helt ovetenskapligt och a-teistiskt fundamentalistiskt blindskär. Det är rent filosofiskt hittepå och kan varken stödjas eller förkastas av empirisk vetenskap!

Kyrkan hävdar att varje människas själ är av gudomligt ursprung (allt har ytterst detta ursprung) och att mänskligheten härstammar från ett par. Det är fullt kompartibelt med naturvetenskapens beskrivningar av hur allt levande kommit till! 1 Mos förklarar hur vattnet frambringar ett vimmel av levande varelser (1:20) och må jorden frambringa levande varelser (1:24) och sedan görs vi till Guds (oss i plural) avbild (1:26), och danar oss av stoft från jorden och inblåser sin livsande (2:7)! Den beskriver inte hur Gud skapar (inte ens när) utan bara Vem och varför (av godhet)! Hur exakt Gud skapade världen och livet vet vi ej (trolig evolution), men vi vet att Han skapade din själ och ditt medvetande (och Soldyrkare göre sig icke besvär, ty Han skapade himlakropparna med)! Då kan vi spåra Guds fotspår i paradiset. Om Gud givit oss rationalitet, kan vi förstå något av skapelsen. Om du tvivlar, läs 1:a kapitlet i böckernas bok igen och igen och igen. Den är obeskrivligt skön i all sin enkelhet! "Bereshit bara Elohim"!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar