torsdag 13 oktober 2011

Från Sinai till Sions utkant

4 Mos (Numeri/Hebr Bemidbar=i vildmarken) är en tung bok! Synd, olydnad och uppror får 40 åriga konsekvenser i öknens tåredal! Men Guds folk får se Guds löften gå i omsorgsfull kärleksfull uppfyllelse (SvPs 254), när de lärt sig förtröstan och lydnad!

PÅSKLITURGI, TABERNAKEL OCH ARKENEfter ett år vid Sinai firas påsken igen enligt de anvisningar Gud gett (kap 9)! Det inleds med en Sedermåltid (ung efter nutidens Hagadans ordning) med osyrat bröd, vin, grönsaker, bittra örter, äppleblandning (Charoset, som symboliserar murbruket), saltvatten (symbol för tårar), märgben, ägg (båda symbol för templets förstörelse) och sist tillkom Elias bägare. Därefter äts enbart osyrat bröd (ofta runt Matsa, numera fyrkantigt fabricerat) under veckan; "det osyrade brödets högtid"!

Tabernaklet var högheligt (2 Mos 30:26-29b,
för beskrivning av dess form se 2 Mos 26, se sp v 31 med förlåten med keruber på), ty Gud tog fysiskt sin boning där. Moln övertäckte det heliga och eld syntes om aftonen (9:15)! Guds röst hördes från nådastoln på arken (7:89, se även 2 Mos 25:10ff)! I tabernaklet fanns också en 7-armad ljusstake (8:4, med drivna blommor, jmf 2 Mos 25:31ff och jmf Kristus som världens ljus), silvertrumpeter (10); arons stav (17); orörbara altare och heliga föremål (18:3, 2 Mos 27); t.ex. rökelsealtare (2 Mos 30); kopparbäcken (2 Mos 30:17); smörjelseolja och rökelse (2 Mos 30:22ff) och skådebrödsbordet o kärl (2 Mos 35:13 o 37:10ff)!

Heligast var arken, vars lock (=nådastolen) var Guds fysiska boning (arken innehöll lagens tavlor, mannat=eucharistin och överstepräststaven (=arons stav)! Arken bar alltså lagen, prästvärdigheten och livets bröd!

VANDRINGEN
I kap 13 ger sig 12 spejare in i Kanaans land och de blev förskräckta (utom Josua, Kaleb) och o-trodde att de kunde inta landet ens med Guds hjälp! I 13:31 tror Kaleb det omöjliga, men misstron segrar (v32)! Josua och Kaleb river sina kläder och tror fortfarande att allt är möjligt då Herren är med oss (14:9), men menigheten är besmittad av otro och vill stena dem och Herrens härlighet visar sig därefter i uppenbarelsetältet (v 10)! Mose får medla för folket och be om förlåtelse och upprättelse! Folket gör ett försök att inta landet av egen kraft (14:40 ff) och utgången är given från början... Sen börjar den långa ökenfärden som varar tills alla utom 3 vuxna dött i öknen! 4 Mos går utmärkt att läsa som en allegori över Kyrkans pilgrimsfärd mot det himmelska landet (jmf 4 Mos 10:33ff; 33:50ff med Hebr 4:1-10, 11:13-16)!

KRISTUSSYMBOLER
Prästerna som förättar tjänst inför arken (kap 3 och 8 och 18) och bringar försoning åt Israel (8:21c)!
Nasirlöfte (6:2ff, sp v 14f)
Moln o Eldstoden (9:15-23)
Mannat (11:7-9)
Klippa du som brast för mig (20:8ff)
Kopparormen (21:4-9, än idag läkandets symbol)
Bileams profetia om "(Betlehems-)stjärnan" som träder fram ur Jakob (24:17)
Fristäderna (35, som visar mot biktens sakrament och Kristus som beskyddaren)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar