torsdag 13 oktober 2011

Kyrkans urhistoria

Apg är KK:ns första urhistoria (det finns många fler - oinspirerade men - läsvärda, se t.ex. Eusebios) om hur tolv män (fokus är dock här på Petrus och Paulus) vållade oro i hela världen (17:6)! Kristi kropp - Kyrkan - byggs upp från Jerusalem till Rom m h a den Helige Ande. Jesus sänder efter sin himmelsfärd Anden i början av kap 2 (på pingst) över urförsamlingen (i urkyrkolokalen med de 12 apostlarna och Jesu moder i centrum och även några kusiner till Jesus) och Anden verkar vidare i Judeen och Samarien och sedan till jordens yttersta gräns (dispositionen i Apg 1:8)! Växtkraften är enorm, därför att Jesus är med sin egen organism - Kyrkan - och ffa 1:e påven Petrus får axla Jesu mantel! "Skiträdda nagelbitande inlåsta" män, förändrar världen m h a en inneboende kraft (= en person=dHA) som virvlade runt hela medelhavet.

PETRUS
Petrus har odiskutabellt en unik klipproll i Apg (så ock Paulus). Petrus håller första predikan (2:22-36); botar sjuka i Jesu namn (3:1-10 och t o m 5:14f m h a skuggan); konfirmerar (8:14-17); konfronterar trollkarlar (8:18-24); uppväcker döda (9:36-41); befrias från fängelser (5:23 och 12:6-11). I alla dessa ställen får Paulus uppleva motsvarande skeende fast ett steg senare.

Men Petrus tar också - helt unikt - i Apg 1:15-26 initiativet till den apostoliska succesionen (att en ny apostel vigs vid Judas frånfälle; han uttolkar pingstens händelser i (2:14, 21); han fastställer katekemunatet (2:38-46); han är ledaren och talesmannen även på urkonciliet (4:1-13; 15:7-11); han uttalar den förste uteslutningen (”anateman” i 5:2-11); han tar som den förste mot hedningar i kap 10 och försvarar sitt handlande i 11:2ff och hela kyrkan (starkt betonat) samlas i ”intensiv bön” för Petrus när han fängslas (v1-17). Petrus blir överallt den förste som Gud handlar med på ett övernaturligt sätt i Kyrkans tidsålder, inte minst då en ängel befriar honom från fängelserna. Petrus är extra-speciell! Som infödd jude är det märkligt att han baschar sanhedrin-rådet och de blir svarslösa (4:14) ursinniga (5:33) och Gamaliel inser okrossbarheten av Guds verk (5:39)! Petrus lyfter specifikt bort det judiska oket; rituallagarna och omskärelsen (10:9-17; kap 15: sp v28f).

PAULUS
Paulus är en frisk östanfläkt som agerar passionerat. Han har samma biskopliga värdighet som Petrus (dock inte påvenycklarna) och håller också predikan över Davids förbunds fullkomnande (13:26ff); botar sjuka i Jesu namn (14:8-10); konfirmerar (19:6); konfronterar trollkarlar (13:6-11); uppväcker döda (20:9-12); befrias från fängelse (16:25-34). Även Paulus hade alltså ett giltigt apostoliskt uppdrag! Och hans missionsresor (Cypern, Grekland och Turkiet) är ovärderliga! Ingen var större missionär i urkyrkan än Paulus. Utan Pauli djuplodande teologi hade kristendomen sett annorlunda ut. Och utan Guds ingripande hade Paulus varit annorlunda... Men Gud använder även mördare (9:1) och slår även förföljare ur sadeln på sina höga hästar (9:3)! Paulus gick slutligen västerut (17 efter gudomligt ingrippande i 16:7c och en dröm i 16:9f) och mötte grekisk filosofi! Giftermålet mellan teologin och filosofin är västvärldens djupaste grund (båda hade ifrågasättande grundare som blev martyrer)! Aten hade ärliga, öppna sökare och de fann (faktum är att alla sådana kommer finna, enligt vår mästares löfte t.ex. Matt 7:8)! Hedningar upphörde vara hedningar för att de sökte och fann Gud i katolicismen. Paulus fick slutligen följa sin mästare in i martyriet. Paulus och Petrus är Roms stora skyddspatroner! KK är obesegbar, ty Gud är dess hjärta och lungor! Amor vincit omnia! Vincit omnia Veritas!

KATOLSKA BIBELORD
Som protestant hackar man ibland upp sig på stycken som inte blir begripliga förran man tillhör Kyrkans fullhet!

Här är en subjektiv lista i Apg:
Apg 3:1; 10:9.30; 16:25 Tidegärd
Apg 6:6 (jmf 13:2; 14:23) Vigning
Apg 8:30f KK tolkning
Apg 9:4f Kyrkan=Jesus
Apg 9:17 dHA ges via Kyrkans vigda
Apg 11:2ff Petrus har auktoriteten
Apg 12:15 Skyddsängel
Apg 13:2f Fasta, liturgi och ämbetsvigning
Apg 15 Det 1:a Konciliet, se speciellt v 7-11 och 28
Apg 19:2ff Kyrkans dop och konfirmation
Apg 19:11f Relik (2:a hands)
Apg 20:6-16 Kyrkoår, liturgi och Söndagen
Apg 20:28 Uppmaning till Herdarna

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar