torsdag 13 oktober 2011

Luk: det självuppoffrande evangeliet!

Lukas representeras oftast med en oxe! Detta eftersom Luk börjar med Sakarias offer i templet. I överförd mening representerar det Kristus, vårt offerlamm (22:19); det offer som varje dag bärs fram i Kyrkan! Lukas omnämns i Kol 4:14 som "Vår käre Lukas, läkaren" och Paulus har honom ensam hos sig nära döden (2 Tim 4:11)! Han var troligen grek och försöker ofta förklara hebreiska termer i Luk! I Luk 1:3 ser vi syftet med Evangeliet; "efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos"! Ffa Apg - men också - Luk har därmed drag av apologetisk försvarsskrift till de grekisktalande (Matt verkar riktat till judekristna och Mark till romare, jmf Joh 19:20)!

SÄRDRAG
Luk särdrag är Kristi mänsklighet; omtanke om de små (t.ex. 6:20; 7:37; 17:12 och 23:43) och helanden (typisk Dr)! Men även två lite osynligare medspelare finns med här; GudsModer och dHA (som omnämns 22 ggr själv, men de två har blivit ett - se 1:35 - och båda är kitet i bönen; som är ytterligare ett särdrag)! Luk har en hel del eget material (utöver Matt och Mark) som finns mestadels i Luk kap 1-2 och 10-18! Annat specifikt lukianskt är ett; "fattigdom:s (1:53; 11:41; 12:15ff; 16:9.19ff), förlorare:s (9:10; 19; 23:39ff); feminint (2:36ff; 7:11ff; 8:2; 10:38ff; 24:10) och fröjdefullt (kap 2; 10:17-21; 15:7-10; 24:41)"; ffff-perspektiv!

INDELNING
Boken kan delas i 4 avsnitt; förhistoria (1:1-4:13); runt Galileen (4:14-9:50) där Jesus förkastas i hemstaden i kap 4; förmedlar kallelsen till fiskare i kap 5; förkunnar och friskförklarar; förbarmar sig över de fallna i kap 7; förvandlas på förklaringsberget i kap 9! Del 3 är resan upp mot Jerusalem (9:51-19:27); även kallat samarieavsnittet, med många "unika" liknelser, se t.ex. 15 och 16:19ff och en dramatisk vändpunkt i 11:15 (Jesus anklagas för att vara "demon-regisiör") och sist passionshistorien (19:28-24:53) med intåget, begråtandet, rensningen, tempelundervisning, passionen, uppståndelse och himmelsfärd!


NÅGRA KATOLSKA LUKASORD
Luk 1-2 GudsModerns (1:43) protoevangelium (jmf 1 Mos 3:15)
Luk 3:8; 6:43; 12:48 Omvändelsefrukt
Luk 5:1ff Påvens båt

Luk 10:16 Apostolisk auktoritet
Luk 20:38 En Gud för de levande; även patriarkerna Luk 22:31 Påvens roll och tro som aldrig tar slut
Luk 24:12 (jmf Joh 20:3ff) Petrus går ensam in i graven!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar