lördag 15 oktober 2011

Gudsbevis

Tänkte bara kort redovisa några Gudsbevis. De är inte bevis i strikt mening, men de gör Gudstron extremt trovärdig och a-teismen extremt otro-värdig!

1. Modern version av Kalaams kosmologiska gudsbevis av W.L. Craig

P1. Allting som börjar att existera har en orsak för sin existens
P2. Universum började att existera
SS. Alltså har universum en orsak för sin existens

Beviset diskuteras bl.a. 1, 2

2. Det teleologiska gudsbeviset (från grekiska telos) eller ändamålsargumentet finna i flera varianter.
P1. Världsalltet är alltför komplext, ordnat, anpassningsbart, och målmedvetet för att ha uppkommit slumpmässigt eller ur en olycka.
P2. Därför måste världsalltet ha blivit skapat av ett känslomässigt, intelligent, vist eller målmedveten varande.
P3. En gud är en känslomässigt, intelligent, vist eller målmedvetet varande.
SS. Därför är det troligt att en gud existerar!

2B. Intelligent design
Är en underavdelning till detta Gudsbevis och har en del vetenskapligt skolade företrädare; bl.a Behe och Dembski! KK har absolut inte tagit ställning i denna debatt. Det finns evolutionstroende katoliker (t.ex. Ulf Silfverling på katolsk observatör) och ID-"övertroende" dito! Jag tror alla som satt sig in i modern vetenskap, dock funderar i varför det ser så ändamålsenligt och skönt ut där ute!

3. Guds existens är enligt det ontologiska argumentet logiskt eller begreppsligt nödvändig. Om vi antar att Gud inte existerar kan vi enligt argumentets förespråkare härleda en motsägelse. Gudsbeviset finns i flera olika varianter, men ser i sin grundform ut så här:

P1. Gud är - per definition - det största tänkbara/"mest fulländat".
Q1. Antag att Gud inte existerar.
Q2. I så fall kan man tänka sig "något" som har alla Guds egenskaper, men som också existerar.
SS1. Detta "något" är i så fall större än Gud, eftersom det är större att existera än att inte existera.
SS2: SS1 ger då en paradox, eftersom Gud ju per definition är det största tänkbara.
-Q1. Antagandet att Gud inte existerar är alltså felaktigt.

Anselm av Canterbury och Alvin Plantinga tror detta argument är giltigt.

3B. Det finns också som underavdelningar hos Thomas av Aquino, (det finns ett väsen som har alla egenskaper till fullo)

4. Det moraliska gudsbeviset utgår från det faktum att de allra flesta kulturer och människor upplever att det finns en objektiv moral, att det finns sådant som verkligen är rätt och fel, och tänker sig därför att det finns en moralisk orsak till denna moral - Gud.

4B. På samma sätt kan man argumentera utifrån det mänskliga medvetandet, och tänker sig därför att det finns en medveten orsak till detta - Gud. Analogt kan detta argument även utgå ifrån existensen av känslor (en kännande orsak), kärlek (en älskande orsak) eller information (en informationshanterande orsak)!


5. Mänskligt varande, språk, relation och kultur och hela vår värld förklaras bäst genom Guds försyn! Swinburne:s "Existence of God" ägnar det 10:e kapitlet åt detta argument!

6. Folk har en upplevelse av att möta Gud, vilket troligast förklaras med att Han finns!
6B. Pragmatiker som James menar att just för att Guds hypotesen fungerar i människors liv, gör den trolig!

7. Argument från mirakler och Gudsfolkens historia. Judarnas uttåg, Sinai och Kisti uppståndelse kan sägas historiskt stödja tron på Guds existens!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar