onsdag 12 oktober 2011

Niceanska Trosbekännelsen

Trosbekännelsen (niceanska)

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds endfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår frälsnings skull
har nedstigit från himmelen,
Och han har antagit kött genom den helige Ande
av jungfrun Maria och blivit människa.
Han har ock blivit korsfäst för oss
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven.
På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna,
uppstigen till himmelen.
Han sitter på Faderns högra sida
och skall igenkomma i härlighet
för att döma levande och döda,
och på vilkens rike icke skall varda någon ände.
Och på den Helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas
och som har talat genom profeterna

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar