torsdag 13 oktober 2011

Ps! Lär oss att be!

Den mest använda bönboken i världen är psaltaren (=harpa=liturgiskt instrument=orgeln)! Här förenas hela livet; liturgisk vördnad, förtvivlan, jublande bön, ångerst, skönhet, förbannelse av ondskan och tillbedjan/lovprisning/tacksägelse (eucharistia) av treenig Gud!


TIDEBÖN
Tidebön är att utifrån judisk (och allmänkristen) sed att be under flera tidsperioder under dagen. Bönen gärdades (omslöts) av dygnets alla växlingar, genom tidegärdens samlade böneskatter, vilka hämtats bl.a. från den "judiska bönboken"; ”Psaltaren”, se
Ps 119:62.164; Apg 3:1; 10:9.30; 16:25; 1 Kor 14:26; Ef 5:19; Kol 3:16 och 1 Tess 3:10.

INDELNING
Ps är indelad i 5 böcker (som Torahn); 1-41 och 42-72 (Davids Ps); 73-90; 91-106; 107-150! Ps 114-118 är de psalmer som
sjungs i Mark 14:26 (hallelpsalmerna) vid påskmåltiden! Man kan också dela in dem enligt Fader Vår:s 7 böner (Hellström, s 109);
LovPs
(Helgat varde ditt namn; se t.ex. 100; 103f; 113; 135);
MessiasPs
(Tillkomme ditt rike, se nedan och t.ex. 2; 22-24; 28; 45; 72; 89; 110; 132; 144);
DidaktiskPs
(Ske din vilja, se t.ex. 1; 74; 78; 89; 119);
EukaristiskaPs
(giv oss vårt dagliga bröd, se t.ex.
20; 23; 78:18-25; 104:14f; 116:13; 14515f);
BotPs
(Förlåt oss våra skulder; se t.ex. 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143);
FrestelsePs
(Inled oss inte i frestelse, se t.ex. 36; 59);
KlagoPs (Fräls oss ifrån ondo, se t.ex. 7; 10; 35, 44 ; 55; 58f; 69; 74; 79; 109)!

JESU HJÄRTA
Ps låter oss se in i människans hjärta, men vi får också se in i Guds hjärta. Han som är den som är; har ett ansikte i Ps! Jesu hjärta slår mellan raderna i Ps. Det var/är Hans egen bönbok. Vi i Hans familj får använda den och bli lika Honom, ty detta är en himmelsk bönbok som kommer finnas i evigheters evighet! Om Kristologiska profetiska utsagor se;

Ps 2 (jmf Matt 3:17)
Ps 8 (jmf Hebr 2:8)
Ps 14:7 (Ps 14:1 talar om ateismens dårskap)!
Ps 16 en passionsPs (jmf Mark 16:6f)!
Ps 20: speciellt vers 3 och 7
Ps 22 passionsPs med stort P (jmf med passionshistorien)
Ps 24 Ärans Konung går in genom porten!
Ps 34:21 (jmf Joh 20:25-27)
Ps 35 (jmf v11a m Mark 14:57 och v19b m Joh 15:25cPs 40 passionsPsPs 41:8-10 kom-pan-ion:er (pan=bröd) sviker JesusPs 45:6 (jmf Hebr 1:8)
Ps 47:6-9 kan tolkas som Kristi himmelsfärd!
Ps 68: sp v1.12.17ff är intressantaPs 69 en passionsPs (jmf även v10 med Joh 2:17)Ps 72 om Kristi rike
Ps 84
om Kristi rike II
Ps 89 om Kristi rike III
Ps 96 om Kristi rike IIII
Ps 110 är helt genomkristologisk, den är ett ämne för många avhandlingar (se v1 Fr + Sn)Ps 118: 22ff är också ämne för långa avhandlingar (jmf med t.ex Mark 11:9 och 12:10)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar